Paieška

Kardinolas Anthony Soter Fernandez Kardinolas Anthony Soter Fernandez 

Mirė kardinolas Anthony Soter Fernandez

Bažnyčia Malaizijoje gedi dėl Kvala Lumpūro arkivyskupo emerito, kardinolo Anthony Soter Fernandez mirties. 89 metus einantis kardinolas mirė po sunkios ligos trečiadienį Kvala Lumpūro slaugos namuose. Pirmąjį iš Malaizijos kilusį Bažnyčios kardinolą popiežius Pranciškus 2016 metais paskyrė kardinolu už nuopelnus Bažnyčiai.

Penango vyskupijos kunigą Anthony Soter Fernandez 1977 metais popiežius šv. Paulius VI paskyrė Penango vyskupijos vyskupu, 1983 metais jį popiežius šv. Jonas Paulius II paskyrė sostinės Kvala Lampūro arkivyskupu. 2003 metais Anthony Soter Fernandez dėl amžiaus pasitraukė iš pastoracinių pareigų.

Kardinolas A. Soter Fernandez dvi kadencijas ėjo Malaizijos, Brunėjaus ir Singapūro vyskupų konferencijos pirmininko pareigas 1987–1990 ir 2000–2003 m.

Komentuodamas Bažnyčios padėtį Malaizijoje, kai dar ėjo sostinės ganytojo pareigas, arkivyskupas Anthony Soter Fernandez pasakojo agentūrai „Fides“, jog visos šalyje krikščionių mažumos bendruomenės jaučia pašaukimą būti santarvės šaltiniu mišrioje tautiniu ir religiniu požiūriu visuomenėje. Krikščionys stengiasi darniai sugyventi su musulmonų daugumos, budistų, konfucionistų, sikhų ir kitų religijų mažumos bendruomenėmis. Nors Malaizijos katalikai, taip pat protestantų bendruomenės gali nevaržomai melstis, dalyvauti apeigose, tačiau neleidžiama mokyklose vaikų ugdyti krikščioniškai. „Mūsų pašaukimas –  liudyti krikščionišką tikėjimą gan sudėtingoje situacijoje“, – sakė kardinolas.

Prieš dešimtmetį Malaizijos krikščionys ir kitos konfesijos patyrė didelį valdžios spaudimą, kai konstitucinis teismas dėl radikalių islamistinių grupių spaudimo uždraudė krikščionims Dievą vadinti Alachu, nors vietine kalba krikščionys nuo seniausių laikų būtent žodžiu „Alachas“ vadino Dievą, šiuo vardu į jį kreipėsi maldoje. Malaizijos užsienio reikalų ministerija iškvietė apaštališkąjį nuncijų ir nurodė, kad nė jis neturėtų oficialiai Dievo vadinti Alachu. Susidariusią situaciją nuncijus pavadino nesusipratimu, tačiau už tokį nusistatymą Malaizijos islamistų grupės jį apkaltino kišimusi į vidaus reikalus.

2009 metais Kvala Lampūro arkivyskupija, po trejus metus trukusių nesutarimų su vyriausybe dėl žodžio Alachas vartojimo, teisme siekė panaikinti draudimą. Po Malaizijos Aukščiausiojo teismo sprendimo, jog krikščionys neturi konstitucinės teisės vartoti Alacho vardo bažnytinėje spaudoje, sostinę Kvala Lampūrą sudrebimo islamistiniai išpuoliai prieš krikščionių ir nekrikščionių maldos namus. 2010 metų sausio 8–16 dienomis nukentėjo mažiausiai 10 bažnyčių ir šventovių bei keli musulmonų religiniai centrai. Kvala Lumpūre nukentėjo trys bažnyčios. Aukų nebuvo, pastatai buvo užpulti ar apgadinti, viena bažnyčia stipriai nuniokota.

Komentuodamas susidariusią situaciją tuo metu kardinolas Anthony Soter Fernandez patikino, jog įtampos laikotarpiu krikščionys pašaukti skatinti dialogą ir liudyti pamaldumą.

„Bėda ta, kad radikalių pažiūrų ir neapsišvietę musulmonai krikščionybę tapatina tik su Vakarais ir labai norėtų, kad terorizmui paskelbtas karas pavirstų religijų konfliktu. Tad vienintelė galimybė tokio pavojaus išvengti yra ieškoti bendro krikščionių ir musulmonų dialogo. Būtų gražu, jei krikščionys ir islamo išpažinėjai galėtų susitikti ir melstis už taiką ir teisingumą“, – sakė anuomet kardinolas A. Soter Fernandez. Jis pridūrė:

„Evangelizavimas turi daug veidų. Mūsų misija – tai gyvybės dialogas: mes esame pašaukti liudyti tikėjimą į Kristų, nors ir negalime šio mokymo skelbti viešai.“
2016 metais skirdamas kardinolu, popiežius Pranciškus Kvala Lampūro arkivyskupui emeritui suteikė Romos vyskupijos Šv. Alberto Didžiojo parapijos titulą. Kardinolų skyrimo konsistorija 2016 metais įvyko lapkričio 19 dieną. Kitą dieną, Kristaus Visatos valdovo, liturginės iškilmės dieną Malaizijos kardinolas Soter Fernandz su popiežiumi Pranciškumi, 16 naujai paskirt kardinolų ir pusantro šimto kitų kardinolų kolegijos narių koncelebravo Gailestingumo jubiliejaus uždarymo Mišias.

Popiežius Pranciškus suteikė apaštališkąjį palaiminimą, palinkėdamas paguodos ir Išganytojo Jėzaus Kristaus taikos visiems Kvala Lampūre su tikrąja prisikėlimo viltimi gedintiems dėl mirusio kardinolo Anthony Soter Fernandez.

Valstybės sekretorius Pietro Parolin Kvala Lampūro arkivyskupui Julian Leow Beng Kim pasiųstoje telegramoje patikino, jog popiežius, nuliūdintas žinios apie kardinolo mirtį, su dėkingumu atsimena jo vykdytą Evangelijos liudijimą, dosnią tarnystę Bažnyčiai Malaizijoje ir daugiametį įsipareigojimą ugdant ekumenizmą ir tarpreliginį dialogą. Vienybėje su arkivyskupijos tikinčiaisiais popiežius meldžia kardinolui amžinojo atilsio, parašė kardinolas P. Parolin.

Kvala Lumpūro arkivyskupo emerito kardinolo A. Soter Fernandez laidotuvių pamaldos įvyks šeštadienį, spalio 31 dieną, Kvala Lampūro katedroje. (SAK / Vatican News)

2020 spalio 29, 15:35