Paieška

Popiežius Pranciškus ir Sienos arkivyskupas Augusto Paolo Lojudice Popiežius Pranciškus ir Sienos arkivyskupas Augusto Paolo Lojudice 

A.P. Lojudice: darbuotis dėl Bažnyčios, atsiliepiančios į Evangeliją

Apstulbęs dėl pranešimo, kad popiežiaus yra skiriamas kardinolu, Sienos arkivyskupas Augusto Paolo Lojudice į klausimą, ką jam asmeniškai reiškia šis skyrimas, atsakė, kad popiežius Pranciškus neapdovanoja medaliais, o prašo toliau darbuotis nesibaiminant „susitepti rankas“. Nominuotasis kardinolas, 56 metų romietis A. P. Lojudice, buvęs Romos priemiesčio parapijos klebonas ir šios vyskupijos augziliaras, patikino, jog žinia buvo nelaukta. Arkivyskupas Lojudice yra vienas iš šešių italų, kuriuos popiežius paskirs kardinolais.

Spalio 19 d. popiežius jį priėmė privačioje audiencijoje, tačiau nieko nesakė apie būsimą skyrimą. „Tačiau žinome, kad Pranciškus geba apversti aukštyn kojomis bet kokius mūsų planus“, – sakė Vatican News arkivyskupas Lojudice. Jam popiežius pasakė norįs apsilankyti Sienos arkivyskupijoje. Iš Sienos kilusi garsioji Bažnyčios mokytoja šv. Kotryna, Europos dangiškoji globėja, kurią popiežius Pranciškus ypatingai gerbia, sakė A. P. Lojudice. Pasak jo, popiežiui šv. Kotryna – valingos moters pavyzdys, ji aktuali nūdienos pasauliui. Popiežius žavisi šios moters sugebėjimu atvirai kalbėti kardinolams ir net popiežiams, sakė Sienos arkivyskupas, dalydamasis įspūdžiais iš popiežiaus audiencijos.

„Deja, popiežiaus vizito teks palaukti iki kol praeis pandemijos krizė“, – sakė arkivyskupas A. P. Lojudice, kuris į Sieną buvo paskirtas 2019 gegužės mėnesį. Prieš tai jis tarnavo Romoje, buvo vyskupas, atsakingas už pastoraciją viename metropolijos sektoriuje, ėjo Ostijos vyskupijos vikaro pareigas. Kunigystės pradžioje tarnavo Romos paribio Tor Bella Monaca rajono parapijoje. Dešimtmetį buvo Romos vyskupijos kunigų seminarijos dvasios tėvas. Daugelis A. P. Lojudice dėl jo tarnystės vargstantiesiems ir atstumtiesiems vadino „romų ganytoju“. Arkivyskupas įsidėmėjo, kad šitaip į jį kreipėsi vienuolė, sveikindama su vyskupyste. „Visų pirma esu Dievo tautos ganytojas“, – pasakė Sienos arkivyskupas. Gegužės mėnesį sukako jo vyskupystės penktosios metinės.

Augusto Paolo Lojudice, kuris lapkričio 28 dienos konsistorijoje bus paskirtas kardinolu, patikino, jog popiežiaus Pranciškaus Bažnyčios pagal Evangeliją siekis neturėtų stebinti. Pasak jo, visi, ne tik vyskupai ar kardinolai, bet kiekvienas tikintysis turėtų vadovautis nusistatymu, kad Bažnyčia atsilieptų į Evangeliją, būtų vargstančiųjų Bažnyčia, Evangelijos darbų Bažnyčia. „Popiežius nieko neišgalvoja. Visa tai yra Evangelijoje, o popiežius tik stengiasi akivaizdžiau tai įgyvendinti“, – pasakė Sienos arkivyskupas A. P. Lojudice. (SAK / Vatican News)

2020 spalio 27, 13:27