Paieška

Popiežius ir kardinolas Fridolin Ambongo Besungu Popiežius ir kardinolas Fridolin Ambongo Besungu 

Kardinolui iš Kongo nauji uždaviniai Romoje

Kapucinas vienuolis Fridolin Ambongo Besungu, Kongo Demokratinės Respublikos sostinės Kinšasos arkivyskupas, yra bene mažiausiai žinomas kardinolų kolegijos narys. Jam popiežius raudonąją beretą ant galvos uždėjo prieš metus – 2019 m. spalio 5 dieną. Amžiumi jis yra vienas iš penkių jauniausių kardinolų, gimęs 1960 metais. Spalio 15 dieną popiežius jį paskyrė į Kardinolų tarybą, kurią dabar sudaro septyni kardinolai, padedantys popiežiui vadovauti Visuotinei Bažnyčiai.

Kardinolas prisistato kaip paprastas, kuklus žmogus. „Skambutis iš Romos, kviečiantis  tapti popiežiaus patarėju, Kardinolų tarybos nariu, buvo kaip žaibas iš giedro dangaus“ – pasakė 60 metų kardinolas iš Kongo Demokratinės Respublikos interviu Vatican News. Jis sakė niekada negalėjęs įsivaizduoti, kad vieną dieną taps popiežiaus patarėju Romos kurijos reformos klausimais. Jis pasakojo, kad savo tarnystę Bažnyčioje visuomet matė kapucinų ordine. Jis įstojo į pranciškonų kapucinų vienuolyną prieš lygiai 40 metų. Vėliau studijavo Romoje, po to katalikų fakultete Kinšasoje. Kardinolas kalbėjo apie savo ordino steigėjo šv. Pranciškaus visuotinę žinią.

Pranciškus Asyžietis buvo tasai, kuris siekė visuotinės brolybės įgyvendinimo, jis to mokė ir dėl to kovojo, sakė kardinolas. Pasak jo, šv. Pranciškaus žinia puikiai tinka Afrikos kontekstui. Tai ypatingu būdu paryškino popiežiaus Pranciškaus enciklika „Fratelli tutti“. Popiežiaus mokymas apie brolybę ir socialinę draugystę labai padės pastoracijai Kongo Demokratinėje Respublikoje. Būtina Konge ugdyti tikrą visų jos sūnų ir dukterų susitaikymą, brolystę ir seserystę, sakė Kinšasos arkivyskupas metropolitas.  

Suvokiu, kokia didelė atsakomybė dabar manęs laukia Romoje. Džiaugiuosi paskyrimu į Kardinolų tarybą, bet kartu jaučiu tam tikrą baimę, nes ligi šiol nesu dalyvavęs nei viename kardinolų kolegijos posėdyje. O dabar man pavestos naujos atsakingos pareigos. Jas priimu kaip ypatingą garbę kongiečių tautai, su pasididžiavimu, džiaugsmu ir garbe. Skyrimas liudija, kad popiežiui rūpi mano tėvynė Kongas ir kad jos gyventojams jis trokšta gero, rodo geranoriškumą ir pagarbą, pasakė Vatican News naujasis Kardinolų tarybos narys, Kongo Demokratinės Respublikos sostinės Kinšasos arkivyskupas Fridolin Ambongo Besungu. (SAK / Vatican News)

2020 spalio 31, 13:22