Paieška

Kardinolas Tagle: kur stokojantys, ten misionieriai

Video žinioje Pasaulinės misijų dienos proga, kurią paskelbė Popiežiškoji misijų draugija JAV-se, kardinolas Luis Antonio Tagle, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas priminė, kad visų krikštytųjų įsipareigojimas misijoms yra sudėtinė tikinčiųjų tapatybės dalis, todėl visi esame pašaukti atpažinti ir pamilti Dievą, skelbti Evangeliją liudijimu, žodžiu ir artimo meilės darbais.

Primindamas popiežiaus Pranciškaus šių metų Pasaulinei misijų dienai paskelbtą žinią, Šventojo Sosto misijų diskasterijos vadovas atkreipė dėmesį, kad Šventasis Tėvas per Popiežiškąją misijų draugiją dvasiškai ir materialiniai remia misionierius, todėl visi mes turėtume jaustis misijinių pastangų dalyviais, bendradarbiauti ekonomiškai palaikant misijas. Nors pasaulis šiuo metu patiria labai didelius iššūkius, misija yra tęsiama – ten, kur labiausiai stokojantys, ten yra ir misionieriai, kuriem reikia mūsų paramos, pasakė kardinolas Luis Antonio Tagle, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas. (SAK / Vatican News)

2020 spalio 18, 11:29