Paieška

Jose F. Advincula Jose F. Advincula 

Kardinolas J.F. Advincula iš Visajų salyno (Filipinai)

Kapizo arkivyskupas Jose F. Advincula yra vienas iš trylikos naujų kardinolų, apie kurių skyrimą popiežius Pranciškus pranešė sekmadienį, spalio 25 dieną.

Jis bus devintasis filipinietis kardinolas Bažnyčios istorijoje, vienas iš keturių gyvų filipiniečių kardinolų ir tik vienas iš dviejų galimų būsimų konklavos dalyvių, kartu su kardinolu Luisu Antonio Tagle, kuris dar neseniai buvo Manilos arkivyskupas, tačiau popiežiaus buvo paskirtas Tautų Evangelizavimo kongregacijos prefektu ir dabar gyvena Romoje.

68 metų arkivyskupas Jose Advincula sakė buvęs šokiruotas žinios apie jo skyrimą kardinolu. Paprašytas tarti keletą žodžių būsimasis kardinolas Advincula patikino, jog popiežius Pranciškus jam suteikė kardinolystę, nes žino, kaip sunkiai jo vyskupijos dvasininkai darbuojasi Kapize. Jis reiškė dėkingumą Viešpačiui ir padėką popiežiui už jam suteiktą atsakomybę.

Kapizo arkivyskupija yra Filipinų Visajų salyno vakaruose. Būsimasis kardinolas gimė 1952 metais Kaprizo provincijos mieste Dumalage, kunigystei rengėsi vietinėje kunigų seminarijoje, mokslus tęsė seniausioje Filipinų teologijos akademijoje Maniloje –  Popiežiškajame ir karališkajame šv. Tomo universitete.

1976 metais Jose F. Advincula buvo įšventintas kunigu. 2001 metais popiežius šv. Jono Paulius II jį paskyrė San Carlos in Negros Occidental vyskupu, 2012 metais popiežius Benediktas XVI jį perkėlė į Kapizo arkivyskupiją.

„Meldžiu malonės, kad galėčiau vykdyti arkivyskupo pareigas, imdamasis ir šios naujos atsakomybės. Visuomet meldžiu Dievą, kad jis pasinaudotų dvasininkais, pasauliečiais tikinčiaisiais ir manimi, kad palaikytų savo šventąją Bažnyčią“, – pasakė Filipinų arkivyskupas J. Advincula, kuris lapkričio 28 dienos konsistorijoje Romoje bus skiriamas kardinolu. (SAK / Vatican News)

2020 spalio 31, 15:09