Paieška

Vyskupas Giovanni D'Alise Vyskupas Giovanni D'Alise 

Italijoje mirė Kazertos vyskupas G. D’Alise

Sekmadienį, spalio 4 dieną, mirė pietų Italijos Kazertos vyskupas Giovanni D’Alise, rugsėjo 29 dieną paguldytas į vietinę ligoninę nustačius užsikrėtimą koronavirusu. 72 metų ganytojas yra pirmasis Italijoje miręs COVID-19 sirgęs vyskupas. Jo laidotuvėse pirmadienį Kazertos katedroje dalyvavo ribotas asmenų skaičius, įskaitant vietos vyskupus ir dvasininkus. Gedulingos apeigos buvo transliuojamos per internetą.

Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas pareiškė užuojautą Kazertos vyskupijos tikintiesiems, užtikrino dvasinę vienybę su velionio artimaisiais, Kazertos tikinčiaisiais jiems skaudžią valandą, užtikrino viso episkopato artumą su liūdinčiais dėl Italijos globėjo šv. Pranciškaus šventės dieną mirusio vyskupo.

Nuo pandemijos pradžios Italijoje dėl COVID-19 mirė iš viso 120 kunigų. Vyskupas Giovanni iki paskutinės valandos rūpinosi kitų gerove, guodė kenčiančius, pareiškė episkopato pirmininkas kardinolas Gualtiero Bassetti. Paminėjęs dabartinę epidemiologinę padėtį Italijoje, kardinolas priminė visų pareigą elgtis atsakingai, pagal dabartinio laiko reikalavimus, pranešė, kad Italijos vyskupai atmins mirusį vyskupą ir visus Italijoje dėl COVID-19 mirusius asmenis kitoje ganytojų generalinėje asamblėjoje Romoje lapkričio 16–19 dienomis.

Kazertos vyskupas Giovanni D’Alise 1948 metais gimė Neapolyje, 1972 buvo įšventintas kunigu, 2004 metais paskirtas Ariano Irpino vyskupu, 2014 perkeltas į Kazertą, kur tais pačiais metais priėmė Kazertoje apsilankiusį popiežių Pranciškų. Vyskupą G. D’Alise siejo artima draugystė su Fokoliarų steigėja ir pirmąja vadove Chiara Lubich, praneša italų katalikų dienraštis Avvenire. (SAK / Vatican News)


2020 spalio 06, 14:25