Paieška

Fratelli tutti Fratelli tutti 

„Fratelli tutti“ atgarsiai Indonezijoje

Krikščionys Indonezijoje džiaugiasi naująja Popiežiaus enciklika „Fratelli tutti“, gausiausios pasaulyje musulmonų šalies mažumos atstovai ją vertina kaip padrąsinimą Bažnytinei bendruomenei plėsti tarpreliginį dialogą visose gyvenimo srityse, visų pirma krikščioniškojo ugdymo srityje. Pasak jų, naujas popiežiaus mokymo dokumentas yra raginimas stiprinti tikinčiųjų bendradarbiavimą, ypač per COVID-19 pandemiją. Mintimis apie popiežiaus enciklikos priėmimą Indonezijoje su Azijos naujienų portalu UCANews dalijosi keli Indonezijos katalikų ir ne katalikų dvasininkai.

Anot kun. V. Darmin Mbula, Indonezijos katalikų nacionalinės ugdymo tarybos pirmininko, popiežiaus enciklika drąsina Indonezijos katalikiškųjų mokyklų siekį būti susitikimo su kitais vietomis, Indonezijos visuomenėje ugdančiomis darną. Kunigas sakė, kad katalikiškos mokyklos bus raginamos įsigilinti į enciklikos tekstą, enciklika „Fratelli tutti“ bus įtraukta į mokymo programą, patikino dvasininkas.

Kun. Alsis Goa Wonga, pranciškonų Teisingumo, taikos ir kūrinijos komisijos direktorius, sakė, kad enciklikai bus skirta daugiau renginių, vienas jų – pristatymas spalio 28 dieną internetinio seminaro metu. Data parinkta taip, kad sutaptų su „Asyžiaus dvasios“ paminėjimu, sakė jis, prisimindamas popiežiaus šv. Jono Pauliaus II 1986 metais spalio 27 dieną sušauktą istorinį pirmąjį religijų maldos už taiką susitikimą Asyžiuje.

Indonezijos Bažnyčių bendrystės pirmininkas kun. Gomar Gultom pareiškė, kad sveikina enciklikos paskelbimą su dėkingumu popiežiui, priminusiam, kad radikalaus individualizmo virusas šiandien griauna brolybę, taip pat įsiskverbia į religines institucijas. Pasak jo, enciklika „Fratelli tutti“ yra labai laiku atsižvelgiant į dabartinę pasaulio, kuriame vyksta nuolatinė kova dėl turimų resursų, situaciją. Pastorius pridūrė, kad enciklika svarbi religijoms, išnaudojamoms kaip priemonė varžybose dėl tam tikrų interesų. Popiežius dokumente kviečia išdrįsti išeiti iš savęs, taip pat iš savo religijos ribų, kad galėtume susitikti su kitais. Religinės bendruomenės Indonezijoje turi pasiryžti kitus priimti kaip artimus, ypač kenčiančiuosius, marginalizuojamus, sužeistuosius, nepaisant to, kokia jų etninė kilmė, religija ar politiniai pasirinkimai.

Indonezijos Religijų už taiką konferencijos atstovas Ahmad Nurcholish patikino, jog enciklika „Fratelli tutti“ visiems priminė, kad visi turi tiesti vieni kitiems ranką dabar, kai pasaulis ištiktas pandemijos. Pasak jo, popiežiaus Pranciškaus enciklikos žinią jau įgyvendina religijų lyderiai ir institucijos, kurie nuo COVID-19 pandemijos pradžios kviečia būti solidariais. Beveik visos religijos Indonezijoje per pandemiją ėmėsi humanitarinių veiksmų stokojantiesiems padėti, sakė A. Nurcholish.

Jis pasakojo apie 20 Indonezijos religinių institucijų kartu su Indonezijos vyskupų konferencija ir pagrindinėmis musulmonų bendruomenės organizacijomis įkurtą tarpkonfesinį humanitarinių veiksmų tinklą, jis pats yra šio tinklo koordinatorius. Tarpkonfesinė organizacija išsiuntė maisto paketų 25 000 šeimų Džakartoje ir Vakarų Javoje ir apie 500 000 veido kaukių ligoninėms Javos, Sumatros, Rytų Nusa Tengaros ir Papua salose.

Pagal popiežiaus išsakytas mintis, tai yra tikro dialogo išraiška per socialinius santykius ir solidarumą dėl žmonijos gerovės, pasakė Azijos naujienų portalui UCANews A. Nurcholish. (SAK / Vatican News)

2020 spalio 19, 12:02