Paieška

Popiežius šv. Jonas Paulius II įteikia Kryžių jaunimui, 1984 metų Velykos Popiežius šv. Jonas Paulius II įteikia Kryžių jaunimui, 1984 metų Velykos 

Dėmesio, katalikų jaunime, įsidėmėkite spalio 16-ąją!

PJD rengėjai kviečia jaunimą pasižymėti spalio 16-osios datą – šią dieną bus paskelbtas oficialus PJD Lisabonoje logotipas. PJD Lisabonoje rengiamos 2023 metais.

Pasak rengėjų, spalio 16-osios data logotipo pristatymui pasirinkta neatsitiktinai: tą dieną minimos PJD pradininko šv. Jono Pauliaus II išrinkimo popiežiumi 42-osios metinės.
Katalikiškam jaunimui ši data labai svarbi, pažymi PJD Lisabona 2023 rengėjai.

Popiežius Jonas Paulius II 1984 metais, po pirmojo jaunimo susitikimo Romoje Verbų sekmadienį, dar kartą pakvietė jaunimą į Romą 1985 metais ir netrukus formaliai įsteigė Pasaulinę jaunimo dieną. Tam tikslui prie Popiežiškosios pasauliečių tarybos (dabar Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija) pradėjo veikti jaunimo skyrius. Paskui sumanyta šalia metinės dienos, kasmet minimos vyskupijose Verbų sekmadienį, surengti tarptautinius jaunimo susitikimus kas dvejus ar trejus metus. Pirmasis 1987 metais įvyko Argentinoje. Jonas Paulius II nuo tada sušaukė ir dalyvavo aštuoniose PJD Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Rytų ir Vakarų Europoje bei Azijoje, jų metu susitiko su milijonais visų tautybių jaunų žmonių.

2004 metais popiežius šv. Jonas Paulius II bene paskutiniame susitikime su Pasaulinei jaunimo dienai besirengiančiu savo vyskupijos – Romos – jaunimu prisiminė reikšmingas metines: kaip jis prieš du dešimtmečius, užbaigdamas Šventuosius Išganymo metus (1984 m.) pavedė jaunimui Kristaus kryžių – paprastą medinį kryžių, kad jaunimas jį, kaip Dievo gailestingosios meilės ženklą, neštų į visą pasaulį, iš vienų Jaunimo dienų į kitas.

Kryžiaus įteikimas jaunimui. 1984 m. Velykos Vatikane
Kryžiaus įteikimas jaunimui. 1984 m. Velykos Vatikane
Kryžiaus įteikimas jaunimui. 1984 m. Velykos Vatikane
Kryžiaus įteikimas jaunimui. 1984 m. Velykos Vatikane

„Šis jaunimo nešamas kryžius skelbia gailestingąją meilę Dievo, kuris eina susitikti su visais savo kūriniais, kad jiems sugrąžintų dėl nuodėmės prarastą orumą“, – sakė šv. Jonas Paulius II, patikindamas, jog šį PJD kryžių nešusio jaunimo dėka milijonai kitų į jį pažvelgusių jaunuolių pakeitė gyvenimą, įsipareigodami nuosekliai krikščioniškai gyventi.

Pasaulinės jaunimo dienos sumanytojas šv. Jonas Paulius II ragino: „Mielas jaunime, nebijokite rinktis naujus visiško pasiaukojimo Viešpačiui ir misijai kelius; patys spręskite, kaip kryžių nešti į pasaulį!“

„Nebijokite pasikliauti Kristumi šiame kelyje! Mylėkite pasaulį, darykite gera, nes pasaulis sukurtas žmogui. Tačiau tam tikru gyvenimo momentu reikia daryti radikalų sprendimą. Neišsižadėdami nieko iš to, kas yra Dievo grožio ir iš jo gautų talentų išraiška, mokykitės stoti Kristaus pusėn, kad visų akivaizdoje liudytumėte Dievo meilę.“

„Sekti Kristumi nereiškia nuslopinti jo suteiktas dovanas, o rinktis radikalaus dovanojimosi Jam kelią!  Jei jis šaukia, atsiliepti yra būtina. Nebijokite pasiaukoti Jam. Jėzus žino, kaip šiandien reikia nešti jo kryžių į pasaulį, kad atsilieptumėte į daugelio jaunimo lūkesčius.“

Šv. Jonas Paulius II dar kartą paragino jaunimą nebijoti ir, priminęs apaštalo šv. Pauliaus antrojo laiško Timotiejui raginimą (4 ,2), pridūrė: „Nebijokite! Visur ir kiekviena tinkama ir netinkama proga skleiskite Kryžiaus galią, kad taip pat jūsų dėka visi galėtų matyti žmonijos Išganytoją ir tikėti į Jį“. (SAK / Vatican News)

Kryžiaus įteikimas jaunimui. 1984 m. Velykos Vatikane
Kryžiaus įteikimas jaunimui. 1984 m. Velykos Vatikane
2020 spalio 13, 13:08