Paieška

Bažnyčia rengiasi Pasaulinei misijų dienai

Artėja Pasaulinė misijų diena, kuri šiemet bus švenčiama sekmadienį, spalio 18-ąją. Visi esame Jėzaus siuntimą gavusios Bažnyčios nariai, visi galime prisidėti prie Bažnyčios misijos malda ir konkrečia pagalba.

Iš Tanzanijos kilęs Tautų evangelizavimo kongregacijos sekretorius arkivyskupas Protase Rugambwa spalio pradžioje priminė, kad misionieriai visada yra artimi kenčiantiems žmonėms. Tai ypač aktualu dabartinės pandemijos krizės metu. „Šiandien labai tinkamas metas imtis misijos: visi esame kviečiami skelbti ir liudyti Dievo meilę, ypač ten, kur daug kančios, skurdo ir nevilties.“ Cituodamas popiežiaus Pranciškaus žinią šių metų Pasaulinės misijų dienos proga „Štai aš, siųsk mane“, arkivyskupas rašo, kad COVID-19 pandemijos atnešti sunkumai neturėtų iš mūsų atimti drąsos. Reikia visada atsiminti, kad misija neapsiriboja žmogaus pastangomis. Tai Dievo misija ir jos pagrindinė veikėja yra Šventoji Dvasia.

Tautų Evangelizavimo kongregacijos sekretorius primena ir kasmet Pasaulinės misijų dienos proga skelbiamą rinkliavą. Spalio 18-ąją renkamos aukos bus skirtos Popiežiškųjų misijų draugijų solidarumo fondui, teikiančiam paramą vietinėms Bažnyčioms. Šių metų rinkliavos metu surinktos lėšos bus skirtos bendruomenėms, labiausiai nukentėjusioms nuo pandemijos.

Šių metų Pasaulinei misijų dienai rengiamasi įvairiomis vietinių Bažnyčių iniciatyvomis, kuriomis primenama visų pakrikštytųjų atsakomybė už Bažnyčios misiją ir pristatomas misionierių darbas. Popiežiškųjų misijų draugijų vietiniai skyriai įvairiose šalyse platina informacinę medžiagą, skelbia informacijos kampanijas, skatina maldą už misijas vietinių parapijų ir bendruomenių mastu, padeda suvokti, kad misija – tai kiekvieno pašaukimas, kad būtent šį asmeninę misijos matmenį pabrėžia ir popiežius Pranciškus, ragindamas kiekvieną tikintįjį į pašaukimą atsiliepti pranašo žodžiais: „Štai aš, siųsk mane“.

Pasirengimų šių metų Pasaulinei misijų dienai programoje šios savaitės trečiadienį, spalio 7-ąją, – Rožinio Švč. M. Marijos šventės dieną – visos vietinės Marijos radijo stotys transliavo rožinio maldą iš Ruandos Kibeho Marijos šventovės.

Rengiantis šių metų Pasaulinei misijų dienai Lietuvoje, pernai įkurta ir saleziečio kunigo Alessandro Barelli vadovaujama nacionalinė misijų tarnyba išleido vizualinę medžiagą, plakatą ir specialią knygelę lietuvių ir lenkų kalbomis. Knygutė – tai priemonė ir paskata kasdienei maldai, apmąstymams ir geriems darbams spalio mėnesio dienomis, kai Bažnyčia visus ragina melstis už misijas ir jas remti. Nacionalinės misijų tarnybos atstovai spalį lankosi Lietuvos mokyklose, kalba mokiniams apie misijas ir apie katalikų įsitraukimą į misiją savo aplinkoje.

Pasaulinės misijų dienos pagrindinės Mišios Lietuvoje spalio 18-ąją bus aukojamos Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos bažnyčioje. Mišioms vadovaus Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas. Mišias transliuos televizija. Pradžia 12.30 val. Lietuvos laiku.

2020 spalio 09, 13:50