Paieška

Fratelli tutti Fratelli tutti 

J. Welby: „Fratelli tutti“ – ekumeninis dokumentas

„Fratelli tutti“ parašyta iš giliai krikščioniškosios perspektyvos, tačiau popiežius enciklikoje įsakmiai kuria viziją, kurią netikintieji gali laikyti sava, parašė komentare Anglikonų bendrijos primas Justin Welby, Kenterberio arkivyskupas. Tekstą paskelbė oficialaus anglikonų–katalikų santykių centro portalas.

Popiežius enciklikoje dalijasi aiškia, įdomia ir ambicinga žmonijos santykių ir solidarumo vizija kaip geresnės pasaulio tvarkos pagrindu. Visame dokumente jis supina individualaus ir socialinio gyvenimo temas, nurodo, kaip jos labai viena nuo kitos priklauso, atmeta individualizmo ir kolektyvizmo kraštutinumus kaip priešingus tikrajam visų žmonių orumui ir teisėms. Popiežius yra tikras ir aiškus krikščioniškas balsas, parašė Anglikonų bendrijos primas.

Pasak jo, enciklika mini negražius žmogaus elgesio aspektus, tačiau nurodo, kokiu būdu galėtume kurti geresnį pasaulį. Klimato kaita, migracija, prekyba žmonėmis, darbo orumas – apie visa tai ir apie dar daugiau kalbama enciklikoje. Popiežius regi pasaulio ateitį, kuri būtų holistinė, pripažįstanti žmogaus teises, palaikoma dieviškosios kūrybos ir persmelkta Dievo, kurio meilę liudija dosnumas vieni kitiems (1 Jn 3, 17).

Kenterberio arkivyskupas įsitikinęs, kad „Fratelli tutti“ yra giliai ekumeninis dokumentas, popiežius jame mini ne tik Konstantinopolio patriarchą Baltramiejų ar baptistų pastorių Martiną Lutherį Kingą jaunesnįjį ir Pietų Afrikos anglikonų arkivyskupą Demondą Tutu, bet ir prisimena vaisingą dialogą su Al Azharo didžiuoju imamu Ahmadu al Tayyebu, su kuriuo popiežius Pranciškus 2019 metais pasirašė dokumentą apie žmogiškąją brolybę dėl taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje. Šitaip popiežius siekia paryškinti, kad jo žinia, nors tvirtai įsišaknijusi į krikščionišką tikėjimą, yra visuotinė. Jis semiasi įkvėpimo taip pat iš Mahatmos Gandžio raštų, pridūrė Anglikonų bendrijos primas.

Arkivyskupas Justin Welby neslepia susižavėjimo popiežiumi, kuris, pasak jo, įvykdė dar vieną naują tarnystę pasauliui į vieną tekstą sudėdamas tokią gausybę įžvalgų svarbiausiais mūsų laikų klausimais. Pasak arkivyskupo J. Welby, tikrai verta perskaityti encikliką „Fratelli tutti“ ne vieną kartą. Nuoširdžiai viliuosi, kad visi pasaulyje esantys valdžioje ne tik perskaitys encikliką, bet pagal ją imsis veikti, parašė komentare Kenterberio arkivyskupas Justin Welby. (SAK / Vatican News)

2020 spalio 23, 15:50