Paieška

Šv. Šeima Šv. Šeima 

Eksperimentas Sicilijoje: parapijos tvarkymas patikėtas pasauliečių šeimoms

Kunigas teiks sakramentus. Visa kita veikla – parapijiečių rankose

Isnelo miestelio, priklausančio Sicilijoje esančiai Cefalu vyskupijai, parapijai vadovaus pasauliečių šeimų grupė. Kuo ypatinga ši Apaštalo šv. Pauliaus parapija, įsikūrusi kalnuotoje Palermo provincijoje, šalia nuostabaus natūralaus parko? Cefalu vyskupo sprendimu, jau nuo rugsėjo parapijos vadybą perima šeimų grupė, kuri šiuo metu darbuojasi vyskupijos šeimų pastoracijos biure.

Ne be reikalo parapija bus patikėta asmenims, kurie jau kurį laiką rūpinasi šeimų sielovada. Ši parapija, gimusi aštuntajame dešimtmetyje, siekė dvasiškai palydėti keliautojus, turistus, vykstančius į kalnus, bei teikti santuokos sakramentą,  nes buvo daugybė norinčių susituokti šioje ypatingoje vietoje. Šią parapiją apibrėžia ne fizinė erdvė, geografinės ribos, bet žmogiška erdvė, vadinama šeima, pasakoja vyskupas Marciante.

Koks bus pareigų pasidalijimas? Cefalu vyskupas Giuseppe Marciante sakė, kad parapija pavirs misionierių stotimi. Jos moderatorius bus kunigas, kuris teiks sakramentus. Pasauliečiai rūpinsis instituciniais reikalais bei lydės šeimas konkrečiomis veiklomis – pokalbiais, formacija, malda.

Pasak vyskupo Marciante, parapijos prioritetas bus misionieriška veikla, paremta Evangelija. Tai bus tarsi misionieriškas centras, kurio tikslas – būti šalia stokojančių, tų, kuriems reikia pagalbos, šalia šeimų, šalia silpniausių – mūsų visuomenėje šeima nuvertinama, šstumiama į dėmesio pakraščius, šeimos institucija ardoma, jos socialinė struktūra išgyvena agoniją. Vyskupas Marciante nusprendė patikėti parapijos vadybą šeimai, kad taip labiau įtrauktų pasauliečius dalyvauti Bažnyčios gyvenime, kad jie taptų aktyviais veikėjais parapijose, ypač atokiose ir periferinėse vietose.

Cefalu vyskupas mano, jog ateityje visoje Bažnyčioje vis daugiau pasauliečių bus įtraukiama į parapijų valdymą, kurie vadovaus parapijų bendruomenėms. Sakramentų teikimas, Eucharistija išliks dvasininkų pareiga. Tačiau tokiam parapijos modeliui būtina misionieriška dimensija. „Parapija turi išties tapti karo lauko ligonine, apie kurią dažnai kalba Popiežius Pranciškus“, – apibendrino vyskupas Marciante. (DŽ / Aleteia / Vatican News)

2020 rugsėjo 07, 09:06