Paieška

Maskvos arkivyskupas Paolo Pezzi Maskvos arkivyskupas Paolo Pezzi 

Rusijos katalikai meldžiasi už Baltarusijos arkivyskupą

Maskvos katalikų arkivyskupijos portale paskelbtas arkivyskupo Paolo Pezzi laiškas Minsko ir Mogiliovo arkivyskupui Tadeuszui Kondrusiewicziui. „Rusijos katalikai meldžiasi už jus ir už Bažnyčią Baltarusijoje“, – rašo jam Maskvos arkivyskupas.

„Mylimas broli Kristuje Tadai, mes žinome apie rimtus išmėginimus ir sunkumus, kuriuos šiuo metu kenčia jūsų žmonės ir jūs asmeniškai. Kreipiamės į jus broliškai sveikindami, norėdami paskatinti ir užtikrinti maldas už jus ir jūsų žmones, kad taika ir gėris triumfuotų ir visada viešpatautų visų žmonių širdyse ir mintyse.“

Arkivyskupas P. Pezzi mini ir tuos metus, kai arkivyskupas T. Kondrusiewiczius vadovavo Maskvos arkivyskupijai. „Mes atsimename, kaip Bažnyčios atgimimo mūsų šalyje aušros metais jūs klusniai priėmėte skyrimą tarnauti Rusijoje ir daug metų uoliai vykdėte arkivyskupo tarnystę.“

„Mielasis broli Tadai, šiandien jūs trokštate sugrįžti į tėvynę, sielojatės dėl jos likimo ir dėl jos žmonių, nerimaujate negalėdamas vykdyti savo tarnystės. Nebijokite! Dievo tauta meldžiasi už Baltarusiją. Pasitikėdami maldos galia, mes gyvename viltimi, kad Dievo malone jūs netrukus grįšite į namus ir tęsite pastoracinę misiją. Mes to kasdien meldžiame Visagalį“, – rašo Maskvos arkivyskupas. (JM / cathmos.ru / Vatican News)

2020 rugsėjo 11, 13:49