Paieška

Vatican News

Rugsėjo 8 d. – Švč. M. Marijos gimimas

Rugsėjo 8 d. Bažnyčios liturginis kalendorius mini Švč. M. Marijos gimimo šventę. Visą oktavą, rugsėjo 7–15 dienomis, Šiluvoje švenčiami Marijos gimimo atlaidai.

Nelabai daug žinome apie Marijos gimimą ir tikrai nežinome tikslios jos gimimo datos. Bažnyčios tėvai moko, kad Marijos pasirodymas pasaulyje – tai tarsi aušra, kuri atneša pirmus šviesos spindulius prieš Kristaus saulės galingą spindesį. Rugsėjo 8-ąją Bažnyčia kviečia: „Džiaugsmingai minėkime Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimą, nes iš jos užtekėjo teisingumo Saulė, Kristus, mūsų Dievas“.

Šventasis Raštas nekalba apie Marijos gimimą. Pasak tradicijos, ji gimė Joakimo ir Onos šeimoje. Tėvai dukters susilaukė jau būdami nejauni. Su Marijos gimimo šventės data – rugsėjo 8-ąją – liturginiame kalendoriuje suderinta Nekaltojo Prisidėjimo iškilmė, minima gruodžio 8-ąją. Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė buvo įvesta tik devynioliktajame amžiuje, tuo tarpu pirmosios užuominos apie Marijos gimimo šventę siekia penktąjį amžių, kai Jeruzalėje buvo pastatyta Marijos motinai šv. Onai dedikuota bažnyčia. Romoje Marijos gimimą pradėta minėti aštuntajame amžiuje.

Šiemetiniai Marijos Gimimo atlaidai Šiluvos šventovėje prasidėjo pirmadienį, rugsėjo 7-ąją. Pirmąją atlaidų dieną, buvo minima ir Kūrinijos dieną, atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus raginimą atsakingiau ir dėkingiau žvelgti į pasaulį, kuriame gyvename. Mišioms Šiluvos šventovėje vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Homilijoje jis atkreipė dėmesį į Jėzaus klausimą Evangelijoje: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?“ Pasak vyskupo, šis klausimas yra skirtas ir mums: ar mylime Dievą? Dievą, kuris mums dovanojo kūriniją, gyvenimą, visą pasaulį? Popiežiaus Pranciškaus enciklika Laudato siʾ prieš penkerius metus buvo parašyta su didžiu susirūpinimu mūsų bendrais namais. Nesiskaitydamas su kūrinija, žmogus žaloja save ir griauna savo namus. Pranciškus moko, jog geriausias būdas, kaip sugrąžinti žmogų į jo vietą, yra padaryti galą pretenzijoms viešpatauti Žemėje, atsigręžti į Kūrėją.

Rugsėjo 8-ąją, Marijos Gimimo šventės dieną, Šiluvoje buvo meldžiamasi už karius. Mišias aukojo Lietuvos kariuomenės ordinariato vadovas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

„Šiandien Mišių antrajame skaitinyje girdėjome svarbią žinią, kurią turime giliai priimti į savo širdį. Apaštalas Paulius sako: „Viskas išeina į gera mylintiems Dievą“ (Rom 8, 28). Šią žinią girdime visoje Evangelijoje, todėl mes ją ir vadiname Gerąja Naujiena“, – sakė arkivyskupas Mišių homilijoje „Ypač šiandien svarbu girdėti šiuos Dievo žiodžius, kai aplink mūs daug nerimo – dėl viruso, dėl neramumų kaimynystėje ar dėl visų sudėtingų situacijų visame pasaulyje. Mūsų atrama yra žinojimas, kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą. […] Marija yra nuolatinis šios tiesos priminimas. Kai jaučiamės pasimetę, kai mus vargina sunkumai, atsigręžkime į Dievo Motiną. Ji šiandien mus kviečia atsigręžti į jos Sūnų ir niekada, jokiuose sunkumuose ar išmėginimuose neužmiršti, kad Viešpats yra šalia mūsų ir kad iš tikrųjų viskas išeina į gera mylintiems Dievą.“ (JM / Vatican News)

2020 rugsėjo 08, 13:53