Paieška

Šventosios Žemės kustodas t. F. Patton, graikų ortodoksų patriarchas Teofilius III ir Nourhan Manoyghian, armėnų patriarchas kartu rūpinasi Šv. Kapo bazilika Jeruzalėje Šventosios Žemės kustodas t. F. Patton, graikų ortodoksų patriarchas Teofilius III ir Nourhan Manoyghian, armėnų patriarchas kartu rūpinasi Šv. Kapo bazilika Jeruzalėje 

Rugsėjo 13 dieną – rinkliava Šventajai Žemei

Sekmadienį, rugsėjo 13 dieną, vyks visuotinė rinkliava Šventajai Žemei. Paprastai ji rengiama prieš Velykas, Didįjį penktadienį, tačiau dėl koronaviruso pandemijos ir tuo metu itin griežto karantino bei izoliavimosi režimo buvo nukelta.

Kaip paaiškina Šventosios Žemės pranciškonų kustodas Francesco Patton, rugsėjo 13 dienos sekmadienis yra arčiausiai Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventės. Ši šventė siejasi su Šv. Velykomis ir yra itin iškilmingai paminima Jeruzalėje.

„Mes prisimename, kaip toli eina Dievo meilė mums: iki Jo gyvybės ant kryžiaus paaukojimo vardan mūsų išgelbėjimo ir sutaikinimo su Tėvu bei vieni su kitais. Tai solidarumu ir meile paremtos naujos žmonijos gimimas“, – sakė t. Patton. Jo kreipimąsi galima rasti Šventosios Žemės kustodijos interneto svetainėje. 

Kryžius, pasak jo, tebėra nedidelės Šventojoje Žemėje gyvenančios krikščionių bendruomenės gyvenimo ir kelionės dalis. „Tai maža bendruomenė, nešanti Kryžių, viena vertus, konflikto situacijose, kita vertus, abejingumo atmosferoje“, – pridūrė pranciškonas.

Jėzaus Gimimo bazilika Beatliejuje
Jėzaus Gimimo bazilika Beatliejuje

Jis priminė, kokiems tikslams yra išleidžiama Šventosios Žemės rinkliava. Visų pirma, šventųjų krikščionybės vietų, menančių Viešpaties Jėzaus veiksmus, žodžius, stebuklus, gyvenimo įvykius, priežiūrai.

Galima pridurti, kad dažnai šiose vietose stovi šventovės, kaip kad Kristaus gimimo bazilika arba Šventojo kapo bazilika. Šių vietų išsaugojimas yra svarbus visam krikščioniškam pasauliui. Dėl Šventosios Žemės krikščionių tai gyvos šventovės, o ne vien muziejai. Be nuolatinės Šventosios Žemės krikščionių priežiūros kai kurios vietos, ypač nuošalesnės, mažiau žinomos ir mažiau lankomos būtų sunykusios ar visai išnykusios. Krikščioniškojo paveldo išsaugojimas yra Šventosios Žemės krikščionių bei – jau aštuonis amžius – Pranciškonų kustodijos tarnystė visai krikščionijai ir taip pat motyvas pasaulio krikščionims parodyti solidarumą su jais. 

Anot t. Pattono, kita dalis Šventajai Žemei skirtos rinkliavos atitenka svarbiems vietos krikščionių bendruomenės poreikiams, visų pirma katalikiškam švietimui. Taip pat remiamos jaunos šeimos, kurios dažnai patiria pagundą išvykti į didelius miestus ar kitas šalis. Taip pat rūpinamasi krikščionimis migrantais ir pabėgėliais iš karo apimtų Artimųjų Rytų zonų. 

Šv. Kapo bazilika Jeruzalėje
Šv. Kapo bazilika Jeruzalėje

Šventosios Žemės kustodas priminė, kad šiais metais dėl pandemijos atvyko labai mažai piligrimų, ir tai sudavė dvigubą smūgį krikščionių šeimoms: didelė jų dalis praminta iš piligrimų apnakvyndinimo, maitinimo ir kitų paslaugų. „Nepaisant to, mūsų nedidelė krikščionių bendruomenė toliau ištvermingai laikosi, toliau yra evangelinė druska, šviesa, raugas kontekste, kuriam labai to reikia“, – sakė t. Patton. 

Visą katalikų pasaulį aukoti Šventosios Žemės kustodijai ragino ir kardinolas Leonardo Sandri, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas. „Visi turime jiems dėkoti, jie ten ne vien gyvena, bet ir evangelizuoja, svetingai priima ir paaiškina Jėzaus slėpinį tose konkrečiose vietose, kur Jis gyveno, visiems, kurie atvyksta lankyti šventųjų vietų“, – sakė kardinolas Sandri, kurio kreipimasis taip pat paskelbtas Šventosios Žemės Kustodijos interneto svetainėje.  Pasak kardinolo, pandemija smogė visiems, tačiau, kita vertus, jos neįveiksime kitaip, kaip tik abipusiu solidarumu. Visos aukos, vargšų ir turtingųjų, yra svarbios Šventajai Žemei ir tiems, kurie stengiasi, kad šventosios vietos išliktų gyvos, kad piligrimai jose galėtų pajusti Jėzaus buvimą. (RK / Vatican News)

 

2020 rugsėjo 10, 14:53