Paieška

Kardinolas Adrianus Simonis Kardinolas Adrianus Simonis 

Olandijoje mirė kardinolas Adrianus Simonis

Trečiadienį, rugsėjo 2-ąją, Olandijoje mirė buvęs Utrechto arkivyskupas kardinolas Adrianus Simonis. „Jis buvo ganytojas su didele širdimi“, – parašė dabartinis Utrechto arkivyskupas kardinolas Willem Jacobus Eijk, pranešdamas apie savo pirmtako mirtį. Popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą dėl kardinolo mirties Bažnyčiai Olandijoje ir velionio artimiesiems.

Adrianus Simonis gimė 1931 m. Roterdamo vyskupijoje. Buvo vyriausias sūnus vienuolika vaikų užauginusioje šeimoje. Baigęs filosofijos ir teologijos bakalauro studijas, 1957 m. buvo įšventintas kunigu.  Po dvejų metų buvo pasiųstas tęsti studijų į Romą. Grįžęs tarnavo Hagos parapijose, taip pat dirbo ligoninės kapelionu. 1970 m. gruodžio 29 d. buvo paskirtas Roterdamo vyskupu. Konsekravimo iškilmės įvyko 1971 m. kovo 20 d. Savo vyskupiškuoju motto jis pasirinko žodžius „Ut cognoscat te“ („Kad tave pažintų“). 1983 m. birželį vyskupas Adrianus Simonis buvo paskirtas tuometinio Utrechto arkivyskupo kardinolo Johanneso Willebrandso koadiutoriumi, o tų pačių metų gruodžio mėnesį perėmė iš jo vadovavimą arkivyskupijai. 1985 m. popiežius Jonas Paulius II jį paskyrė kardinolu, suteikdamas Romos Šv. Klemenso bazilikos kunigo titulą. Adrianus Simonis keletą metų buvo Olandijos vyskupų konferencijos pirmininkas. 2005 m. jis dalyvavo konklavoje, išrinkusioje Benediktą XVI. 2007 m. popiežius patenkino jo prašymą būti atleistam iš Utrechto arkivyskupo pareigų.

Pasitraukęs iš Utrechto arkivyskupijos vadovo pareigų, kardinolas apsigyveno Fokoliarų judėjimo namuose. Pablogėjus sveikatai, pastaruoju metu gyveno  slaugos namuose Olandijos pietinėje dalyje.

Mirus olandui kardinolui, kardinolų kolegiją sudaro 220 narių – 122 kardinolai, turintys teisę dalyvauti konklavoje, ir 98 vyresni nei 80 metų ir dėl to neturintys teisės rinkti naujo popiežiaus. (JM / Vatican News)

2020 rugsėjo 03, 14:35