Paieška

Maldynui „Magnificat“ – 10 metų Maldynui „Magnificat“ – 10 metų 

„Magnificat“ – 10 metų

Kas mėnesį leidžiamam kišeninio formato maldynui „Magnificat“, skirtam kasdienei maldai, sukako dešimt metų. Rugsėjo 19 dieną šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje įvyks šios sukakties paminėjimas.

„Magnificat“ rengėjai kviečia sukaktį paminėti kartu. Maldyno interneto svetainėje nurodoma, kad minėjimas prasidės šv. Mišiomis, po kurių arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ skaitys paskaitą „Šv. Mato pašaukimas pagal Karavadžo paveikslą“. Minėjimas baigsis „Magnificat“ 10 metų veiklos apžvalga, sveikinimais, folkloro muzika ir didelio gimtadienio torto pjaustymu. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis.

„Gal net tikra avantiūra“

„Kai prieš vienuolika metų, 2009 m. vasarą, brolis Franҫois iš Tiberiados pasidalijo bendruomenės svajone Lietuvoje leisti periodinį maldyną ir pakvietė būti jo kalbos redaktore, viskas atrodė kaip nuotykis. Gal net tikra avantiūra, nes leidyba apskritai tuo laiku išgyveno krizę, o naujai steigiama „Magnificat“ leidykla neturėjo nei finansinių, nei techninių, nei žmogiškųjų išteklių, tik labai didelį entuziazmą ir troškimą nešti Dievo žodį. Pirmąjį numerį (ir leidinio koncepciją) kūrėme gerą pusmetį. Įvyko daug visokių susitikimų, pokalbių, ieškojimų – su „Magnificat leidinių“ steigėjais jėzuitais ir benediktinais, kunigais ir savanoriais. Esu labai dėkinga vysk. Lionginui Virbalui SJ už kantrybę aiškinant įvairius liturginius dalykus, neįkainojamą pagalbą iškilus įvairiems kebliems klausimams.

Neturėjome jokio biuro, buvome vos keli žmogeliai, dirbantys kiekvienas iš savo namų: kas maldyną sudarinėjo, kas redagavo, maketavo. Beveik visi dirbome be atlygio. Ir… turėjome pusę stalo ir kamputį kambaryje Vilniaus arkivyskupijos patalpose prie Aušros Vartų, kur iš spaustuvės atkeliaudavo leidinys ir būdavo paskirstomas išvežti prenumeratoriams ar į prekybos vietas“, – atsimena Indrė Klimkaitė, pirmoji „Magnificat“ redaktorė, ėjusi šias pareigas devynerius metus.

Pirmasis maldyno numeris
Pirmasis maldyno numeris

„Per tuos 10 metų išaugome iki nedidelės, bet žinomos leidyklos, ir matome, kad jau esame visai nemenka šeima, besidarbuojanti, kad Dievo žodis įvairiausiomis formomis rastų tinkamą dirvą žmonių širdyse. Tiberiados brolių avantiūrizmas pasiteisino. Tikiu, kad esame reikalingi ir mylimi“, – priduria ji.

Nauji būdai, nauji leidiniai

„Jau gyvuojame 10 metų, bet „Magnificat“ neprarado entuziazmo ir jaunatviškumo. Kolektyvas gausėjo, bet ir toliau mums didelis džiaugsmas dirbti kartu ir ieškoti būdų atsiliepti į Bažnyčios iššūkius“, – rašo vienas iš leidyklos įkūrėjų ir dabartinis „Magnificat leidinių“ vadovas Tiberiados brolis François Bourgois. – „Taip atsitiko su žurnalu „Magnificat vaikams“ – iš pradžių tik vertėme iš prancūziškos versijos, prireikė laiko, kol atradome, kaip pritaikyti žurnalą vaikams Lietuvoje. Šiandien žurnalo komanda yra subūrusi katechetų ir iliustruotojų grupę, kuri ieško būdų, kaip padėti vaikams gilinti tikėjimą. Atsiliepdami į Katalikų Bažnyčios Lietuvoje prašymą perėmėme sekmadienio ir švenčių mišiolėlių leidybą.

2020 m. švęsime maldyno „Magnificat“ Lietuvoje 10 m. jubiliejų. Dėkosime už šią iniciatyvą, kuri duoda daug vaisių. Ačiū visiems, kurie nuolat skiria savo laiką tam, kad Dievo žodis galėtų pasiekti visus. Laikas duoti naują impulsą ir tęsti mūsų bendrą tikėjimo kelią Katalikų Bažnyčioje“.

Aktyviai ir kasdien

„Magnificat“ pristatyme primenama, jog maldynas yra instrumentas, kuris padeda aktyviau dalyvauti Bažnyčios liturgijoje, gyventi kasdiene Katalikų Bažnyčios malda, kreipti dvasinį gyvenimą pagal savo pašaukimą bei maitintis Dievo žodžiu. Jame skaitytojas atras Šv. Mišių skaitinius ir jų eigą; Lietuvos dvasininkų parašytas homilijas kiekvienam sekmadieniui; ryto ir vakaro maldas iš Valandų liturgijos lobyno; Bažnyčios Tėvų ir šiuolaikinių autorių mąstymus; sakralinio meno pavyzdžių pristatymus; tikėjimo liudijimus.

Pirmasis liturginio maldyno „Magnificat“ numeris pasirodė 1992 metais Prancūzijoje. Jo sumanytojai tokiu būdu atsiliepė į  Vatikano II susirinkimo tėvų raginimą tikintiesiems dalyvauti Katalikų Bažnyčios liturgijoje sąmoningai, aktyviai ir vaisingai. Grūdas krito į derlingą žemę. Šiandien „Magnificat“ šeimai visame pasaulyje jau priklauso daugiau nei milijonas ištikimų skaitytojų, skaitančių ne tik prancūziškai, bet ir angliškai, ispaniškai, vokiškai, slovėniškai ir lenkiškai kalbančiuose kraštuose, o nuo 2010 metų kovo – ir Lietuvoje. (Pagal Magnificat.lt informaciją. RK/ Vatican News)

2020 rugsėjo 17, 14:43