Paieška

Lietuvos spaudos apžvalga (rugsėjo 20 d.)

Kvietimas branginti laisvę praėjusį sekmadienį Šiluvoje ypač įtaigiai nuskambėjo iš Minsko ir Mogiliavo arkivyskupo Tadeuszo Kondrusiewicziaus lūpų. Plojimais maldininkai patvirtino ir tai, už ką dėkojo šis mūsų šalies bičiulis: malda už kaimyninę Baltarusiją liudija bendrą istoriją, dvasinius ir kultūrinius ryšius. Baigiantis atlaidų devyndieniui arkivyskupas Kęstutis Kėvalas sakė: „Dangaus ambasada“ Šiluvos šventovėje lieka ir toliau atvira, Mergelė Marija kviečia žmones garbinti Dievą ir patirti dvasinę atgaivą. Laikraštyje „XXI amžius“ pateikiama išsami Šiluvoje vykusių šventinių renginių apžvalga, cituojamos ganytojų homilijų mintys.
Kastantas Lukėnas

„Bernardinai.lt“ dienraštyje skelbiamas interviu su apaštaliniu nuncijumi arkivyskupu Petaru A. Rajičiumi, pavadintas „Medžiugorjės vaisiai – ne vien teigiami“. Straipsnio pasirodymas siejamas su Medžiugorjės šventovėje vykusia įspūdinga jaunimo švente, kurios metu buvo perskaitytas popiežiaus Pranciškaus laiškas, pažymintis pernai suteiktą leidimą piligrimystes rengti parapijoms ir vyskupijoms, o ne vien privatiems asmenims, kaip iki tol. Atsakydamas į Saulenos Žiugždaitės parengtus klausimus apaštalinis nuncijus paaiškina, kad šis popiežiaus gestas nereiškia galimai vykstančių Dievo Motinos apsireiškimų pripažinimo. Atsakymuose primenamas Tikėjimo mokymo kongregacijos paskelbtas dokumentas apie „Normas, vykdant numanomų apsireiškimų ir apreiškimų tyrimą“. Iš Kroatijos kilęs apaštalinis nuncijus interviu pabaigoje lakoniškai nusako savo asmeninius įspūdžius, apsilankius Medžiugorjėje prieš du dešimtmečius.

Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ pakalbintas Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius sako: „Esu bendrystės žmogus“ Vyskupas sako sieksiąs įsiklausyti į kunigų, ypač vyresnių, išmintingus patarimus, taip pat pasauliečių pageidavimus, atrasti jų charizmą. Paklaustas apie įspūdžius, atvykus į jam iki tol menkai pažįstamą Žemaitiją vyskupas juokaudamas palygina : „Telšiuose radau kunigų saleziečių, kurių vienas atvykęs iš Argentinos, kitas – iš Filipinų, trečias – iš Italijos“... Telšių vyskupas taip pat džiaugiasi įspūdžiais po apsilankymo Vėžaičių parapijoje: jį džiugina žmonių veržlumas, pašventintas naujas varpas ir Sutvirtinimą priėmusių jaunuolių būrys rodo parapijos polėkį į ateitį.

Artėjant rinkimams vis intensyviau svarstomi kriterijai renkant politinio atstovavimo kandidatus.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Tomo Vilucko straipsnio antraštė apibendrina jo turinį; „Krikščioniškosios demokratijos branduolys – bendrasis gėris“. Konkretizuodamas bendrojo gėrio sąvoką autorius nurodo jo priešybę, liberalų individualistinį požiūrį ir pabrėžia, kad bendrasis gėris reiškia paisyti visų, o ne tik stipriųjų ir įtakingųjų interesų. Bendrasis gėris taip pat susijęs su konkrečia visuomene, nacionaliniu interesu, neapsiribojat siaurais, dažniausiai tik ekonominiais interesais. Pasak apžvalgininko, labai svarbus kriterijus yra politinių partijų požiūris į šeimą, apimant ne tik ekonominę paramą šeimai, bet ir ugdymo sritį, švietimo sistemą.

„Laisvos visuomenės institutas“ naujienlaiškyje pristato tris iniciatyvas: viena jų reaguojama į prezidento G. Nausėdos raginimą ankstinti ikimokyklinį ir pradinį ugdymą, primenant, kad pirmieji vaiko ugdytojai yra tėvai, o ne valstybė. LVI taip pat siūlo priemonę vertinti politikų darbus, nepasiduodant priešrinkiminių pažadų vilionėms – tai LVI sukurta Seimo narių balsavimo lyginamoji platforma. Trečiąja iniciatyva siekiama bendrojo visuomenės gėrio skatinant gausių šeimų kūrimąsi, atliekant sociologinį tyrimą apie gausių šeimų situaciją

Šiemet „Magnificat leidiniai“ mini veiklos dešimtmetį. Šeštadienį šia proga Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo aukojamos Mišios su Rytmetine malda. Po arkivyskupo Liongino Virbalo paskaitos „Šv. Mato pašaukimas pagal Karavadžo paveikslą“ pristatyta „Magnificat“ 10 metų veikla, vyko šventinė programa.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje apie „Magnificat“ dešimtmečio nuotykį pasakoja pirmoji maldyno redaktorė Indrė Dalia Klimkaitė. Antraštė apibendrina: „Tiberiados brolių avantiūrizmas pasiteisino“.Kitame straipsnyje Tiberiados bendruomenės brolis François Bourgois pasakoja, kaip prieš tris dešimtmečius Prancūzijoje atsiradusiu „Magnificat“ maldynu siekta Valandų liturgijos lobyną padaryti labiau prieinamą pasauliečiams.

Šeštadienį Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ surengė naujo sezono atidarymo šventę „Būk pagarbintas“, skirtą „Laudato si‘“ metams. Mišias Šv. ap. Petro ir Povilo bažnyčioje aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas; konferenciją „Laudato si‘“ tema vedė VA Caritas kapelionas mons. Žydrūnas Vabuolas.

Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bendruomenė džiaugiasi brolių pranciškonų iniciatyva: Vilniaus Bernardinų bažnyčioje sekmadieniais 13 val. aukojamų Mišių liturgija verčiama į gestų kalbą.

„Šakių rajono laikraštyje „Draugas“ aprašyti rugpjūčio pabaigoje vykę neeiliniai atlaidai Sintautuose, švenčiant bažnyčios konsekravimo 25-erių metų jubiliejų. Jubiliejui buvo skirtas ir tradicinis, daugiau kaip du dešimtmečius organizuojamas pleneras. Jo metu kurti paveikslai, skirti Sintautų bažnyčios atstatymo jubiliejui.

Teologas Gabrielius E. Klimenka OPs „Bernardinai.lt dienraštyje komentuoja paplitusius mitus apie krikščionybę, įtakotus ezoterinių mokymų. Šį kartą jis plačiau komentuoja biblinio vegetarizmo šalininkų argumentus ir prikiša jiems selektyvų citatų  parinkimą, konteksto ir visuminio požiūrio stoką. Plėtodamas gastronominių mitų temą ir jų ryšį su krikščionybe pasaulietis dominikonas Gabrielius Klimenka atskiru straipsniu svarsto klausimą „Ar Jėzus buvo vegetaras?“

Šiaulių vyskupijoje šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtmetis paminėtas renginiais „Muzika Popiežiaus kelyje“, skambant kūriniams, įkvėptiems šio šventojo popiežiaus asmenybės ir jo tekstų. Šio ciklo koncertai vyko Kražiuose, Šiauliuose, Pakruojyje. (Parengė Kastantas Lukėnas)

2020 rugsėjo 20, 11:39