Paieška

Lietuvos ganytojai prisiminė popiežiaus Pranciškaus vizitą

Patvirtintas Lietuvos katalikiškojo ugdymo centro statuto projektas, praneša Lietuvos Vyskupų Konferencija. Lietuvos katalikiškojo ugdymo centro kompetencijai priklausys tiek katalikiškojo švietimo, tiek ir katechezės, tikybos mokymo programų ir vadovėlių sritys. Vyskupai aptarė steigiamo Lietuvos katalikiškojo ugdymo centro klausimus rugsėjo 22 d. Birštone surengtame plenariniame posėdyje.

Jo metu ganytojai prisiminė antrąsias popiežiaus Pranciškaus vizito į Lietuvą metines, meldėsi už popiežių Pranciškų. Posėdyje dalyvavęs apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petar Antun Rajič pasveikino Lietuvos vyskupus, pasidalijo savo mintimis apie Bažnyčios aktualijas ir palinkėjo ganytojams gero darbo.

Ganytojai susipažino su Šventojo Sosto Kulto ir sakramentų kongregacijos prefekto laišku apie liturgiją pandemijos laikotarpiu, kuriame raginama, kai tik leis sąlygos, sugrįžti prie asmeninio liturgijos šventimo bažnyčiose. „Virtualus liturgijos šventimas radijo, TV ar internetinių transliacijų metu suvoktinas ne kaip alternatyva bendruomeniniam šventimui, bet kaip pagalbinė priemonė ypatingų situacijų (pvz., pandemijų) metu“.

Lietuvos ganytojai pasikeitė nuomonėmis apie šv. Mišių transliacijų per TV, radiją ir internetą kiekį, pobūdį bei būtinumą, pasidalijo mintimis apie rengimą sakramentams Lietuvoje dabar galiojančios ekstremalios padėties sąlygomis ir prisiminė, kad visas spalio mėnuo yra pašvęstas misijoms, o spalio 18 d. Bažnyčia švenčia Pasaulinę misijų dieną.

Atsiliepdami į Šv. Sosto kvietimą, Lietuvos Vyskupų Konferencijos nariai nutarė, kad per visas spalio 18 dieną Lietuvoje aukojamas šv. Mišias surinktos aukos skiriamos misijoms ir bus perduotos Popiežiškosioms misijų draugijoms.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konfenrencijos plenarinis posėdis vyks 2020 m. lapkričio 24–26 d. Vilniuje. (SAK / Vatican News)

Visas Lietuvos Vyskupų Konferencijos informacijos tekstas

2020 rugsėjo 25, 13:43