Paieška

Vatican News
NKOREA-POLITICS-HEALTH-VIRUS NKOREA-POLITICS-HEALTH-VIRUS  (AFP or licensors AFP OR LICENSORS)

Žolinė Korėjoje: Išvadavimo diena ir Fatimos Marija

Seulo katalikų ganytojas prašo melstis už Korėjos taiką ir dviejų valstybių susitaikymą. Laiške tikintiesiems kardinolas Andrew Yeom Soo-jung, Seulo arkivyskupas, priminė neseniai jo sprendimu įvykdytą Pchenjano vyskupijos paaukojimą Fatimos Švč. Mergelei Marijai. Prieš paaukojimo aktą jis paprašė popiežiaus Pranciškaus palaiminti šią iniciatyvą ir suteikti Pchenjano vyskupijai ypatinga palaiminimą. Pchenjano – Šiaurės Korėjos sostinės – vyskupija priklauso Seulo arkivyskupijos bažnytinei provincijai, o Seulo arkivyskupas pagal pareigas kartu yra Pchenjano katalikų vyskupijos apaštališkasis administratorius.

„Viliuosi, kad greitai išauš diena, kai su Šiaurės Korėjos broliais ir seserimis galėsime dalytis Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų džiaugsmu: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!““, – parašė pastoraciniame laiške savo Bažnyčios tikintiesiems kardinolas Yeom Soo-jung. Jis laišku kreipėsi į tikinčiuosius Marijos ėmimo į dangų – Žolinės – iškilmės proga, praneša Azijos katalikų naujienų portalas UCANews.

Kardinolas patikino, jog nusprendė Pchenjano vyskupiją paaukoti Fatimos Dievo gimdytojai Marijai, gerai apsvarstęs klausimą nuoširdžios maldos dvasioje. Jo sprendimą paaukoti Pchenajaną Fatimos Marijai nulėmė tai, kad šiemet sukanka dvi reikšmingos Korėjos istorijos sukaktys: Korėjos išvadavimo iš Japonijos jungo 75–osios ir Korėjos karo pradžios 70–osios metinės.

Kardinolas laiške priminė dabartiniu metu tarp dviejų Korėjų iškilusius taikai kliudančius nesutarimus, prašė abiejų valstybių valdančiuosius siekti nuoširdaus dialogo. Priminsime, jog birželio 16 d., Šiaurės Korėja demonstratyviai išsprogdino ryšių su Pietų Korėja biurą Kaesonge, simboliškai liudijusi prieš pora metų abiejų Korėjų lyderių pradėtą ir daug vilčių teikusį santykių atšilimo procesą.

„Paprašiau popiežius, kad suteiktų savo ypatingą palaiminimą Pchenjano vyskupijai ir jis pažadėjo paaukojimo Fatimos Marijai dieną prašyti Švč. Mergelės Marijos ypatingos globos“, – parašė laiške Seulo kardinolas. Jo vadovautas paaukojimo aktas įvyko birželio 25–ąją, minit 70 metų sukaktį nuo karo Korėjos pusiasalyje pradžios.

Korėjo karas niekada oficialiai nesibaigė. Po 1953 m., sudarytų paliaubų nebuvo pasirašyta taikos sutartis. Siena tarp dviejų Korėjų yra viena iš labiausiai militarizuotų pasaulio zonų.

Korėjos vyskupų konferencijos susitaikinimo komisijos pirmininkas vyskupas Lee Ki–heon sukakties proga paskelbtame pareiškime kreipėsi į abiejų Korėjų valdančiuosius su prašymu taikos sutartimi užbaigti vieną skausmingiausių pasaulyje konfliktų po Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų – Korėjos karas nusinešė per du milijonus žmonių gyvybių – ir siekti, kad pusiasalis taptų visiškai laisvas nuo branduolinio ginklo.

Žolinė – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė – Bažnyčioje Korėjoje yra ypatinga šventė: rugpjūčio 15–ąją minima Išvadavimo diena, 1945 metais pasibaigęs japonų valdymas. Korėjiečiai katalikai įsitikinę, jog Išvadavimo dieną padovanojo Mergelė Marija. Todėl per Žolinės liturgines iškilmes visų vyskupijų katedrose aukojamos Šv. Mišios už krašto susitaikinimą ir pasaulio taiką, o Seulo arkivyskupijos katedroje per Žolinės Mišias iškeliama valstybinė vėliava. Seulo katedroje kiekvieną ketvirtadienį yra meldžiamasi už Korėjos susitaikinimą ir suvienijimą. (SAK / Vatican News)

2020 rugpjūčio 13, 12:20