Paieška

Taizé bendruomenės vadovas Taizé bendruomenės vadovas 

Taizé bendruomenė meldžiasi už Baltarusiją

Taizé bendruomenės prioras brolis Aloisas parašė laišką Baltarusijos jaunimui. Laiškas prancūzų ir baltarusių kalbomis paskelbtas bendruomenės interneto portale.

„Brangūs bičiuliai“, – kreipiasi į Baltarusijos jaunimą Taizé bendruomenės vadovas. „Labai atidžiai sekame žinias iš jūsų brangios šalies. Žinokite, kad šiuo metu mes esame su jumis. Mes minime jūsų šalį užtarimo maldoje ir meldžiamės už jus šiais žodžiais:

„Prisikėlęs Kristau, tu žinai mūsų rūpesčius ir išbandymus. Tu mums nuolat kartoji: „Nebijokite! Aš esu su jumis“. Mes patikime tau Baltarusijos žmones, ypač tuos, kurie kovoja už teisingumą ir už laisvę. Būk su smurtą kenčiančiais žmonėmis. Tu esi mūsų taika.“

Bendrystėje su jumis visais, broliškai

– Alois“

2020 rugpjūčio 21, 12:00