Paieška

Vatican News
LITHUANIA-HEALTH-VIRUS

Savaitės Lietuvoje apžvalga (rugpjūčio 2)

Lietuvoje vėl grąžinant prievolę dėvėti kaukes, Lietuvos vyskupų konferencija ragina bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis dviejų metrų atstumo, o jeigu tokios galimybės nėra – dėvėti apsaugines veido kaukes. Bažnyčia tikinčiuosius, jaučiančius peršalimo simptomus, ragina melstis namuose.

Kaišiadorių vyskupija kviečia minėti kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo šimto metų sukaktį. Šis iškilus dvasininkas gimė 1920 m. rugpjūčio 20 d. Kaišiadorių vyskupijoje, Žaslių parapijoje, Guronių kaime (Kaišiadorių r.). Kunigu įšventintas 1944 m. Pal. arkivysk. Teofilius Matulionis 1957 m. Vincentą Sladkevičių konsekravo vyskupu – savo pagalbininku Kaišiadorių vyskupijai. Sovietų valdžia neleido naujajam vyskupui eiti pareigų. 1959 m. jis buvo ištremtas į Nemunėlio Radviliškį ir apgyvendintas namų arešte. Tik 1982 m. jam buvo leista vykdyti ganytojo pareigas. Šv. popiežius Jonas Paulius II 1988 m. vyskupą Vincentą Sladkevičių paskyrė kardinolu. Padėka Dievui už Kaišiadorių vyskupijos ganytojo kardinolo Vincento Sladkevičiaus gyvenimą ir tarnystę Kaišiadorių vyskupijoje rugpjūčio 20 ir 23 d. Platesnė minėjimo programa skelbiama Kaišiadorių vyskupijos svetainėje.

„Klaipėdos diena“ paskelbė interviu su naujuoju Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi „Bažnyčia eina ten, kur yra žmonės“, pavadindama vyskupą tikėjimo kankinių advokatu. Jis dešimtmetį tvarkė palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylą, kruopščiai ieškojo ir rinko visus dokumentus. Vyskupas sakė, kad jam labai rūpi ir jo pirmtako – sovietų nukankinto Vincento Borisevičiaus pripažinimas palaimintuoju.

Kaip Jonas Paulius II leido pagreitinti Jurgio Matulaičio beatifikacijos bylą. Irena Petraitienė rašo, kad popiežius asmeniškai sekė beatifikacijos bylos eigą ir paskelbė potvarkį, kad arkivyskupo Jurgio bylai būtų duota eiga be eilės. Plačiau apie tai – portale „Bernardinai.lt“.

Priklausomybę nuo alkoholio ir narkotikų įveikęs kunigas: „Liga nežiūri tikėjimo ar išsilavinimo“. Portalas „Bernardinai.lt“ kviečia žiūrėti ir skaityti jautrų pokalbį su kunigu Kęstučiu Dvarecku, kuris dalijasi savo priklausomybės ir gijimo istorija: „Nuo anksti save atsimenu kaip truputį įnoringą – turėjau pretenzijų žinoti, kaip viskas turi būti.“ Kunigas prisipažįsta, kad šio savo bruožo vis dar neįveikė: „Aš iki dabar sergu ta liga, kad „geriau žinau“ ir turiu į tai atsižvelgti.

Kitas „Bernardinai.lt“ interviu – su Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos klebonu kunigu Vaidu Vaišvilu „Bažnyčia turėtų daugiau kalbėti apie poilsį“. „Kunigui svarbu pailsėti – nes persidirbti, persitempti galima labai greitai“, – teigia dvasininkas. Šituos žodžius jis sako iš savo patirties – prieš tai tarnavęs Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje, jau ilgiau nei metus Druskininkuose dvasininkas patiria visai kitokį gyvenimo tempą.

Portalas „Lrt.lt“ pristato kunigo, poeto Beno Lyrio pamąstymą apie kelionę į Dievo artumą. Jis rašo, kad žmogaus kiekvienos dienos darbai, kiekvienos dienos malda, kiekviena dienos tarnystė, profesija veda jį prie dangaus, nes nėra kito kelio į dangų, kaip tik mūsų pačių gyvenimas, atliktas ir nugyventas su meile.

Vasaros stovyklose vaikus moko drąsos. „Kupiškėnų mintys“ pasakoja apie vos prieš savaitę Kupiškio parapijos namuose vykusią vaikų dienos stovyklą „Drąsūs kaip Jėzus“. „Labai gražu matyti, kaip vaikai šiose stovyklose užauga ir iš dalyvių tampa savanoriais“, – kalba stovyklos iniciatorius  kunigas Mindaugas Kučinskas.

Alvite pašventinta nauja bažnyčia. Saulėtą liepos 26-osios sekmadienį Alvito parapija šventė titulinius šv. Onos atlaidus, buvo konsekruota nauja bažnyčia. Šios istorinės šventės ne viena alvitiečių karta laukė 76 metus, po to, kai 1944 m. rudenį Antrojo pasaulinio karo pabaigoje buvo susprogdinta Alvito bažnyčia, o sovietų valdžia neleido jos atstatyti. (DŽ)

2020 rugpjūčio 02, 12:48