Paieška

Vatican News
2018.09.22 Viaggio Apostolico in Lituania Lettonia Estonia - Cattedrale Vilnius

Savaitės Lietuvoje apžvalga (rugpjūčio 9)

Artėjant rudeniui ir naujiesiems mokslo metams, „Bernardinai.lt“ gvildena Lietuvos kunigų seminarijų reformos klausimą. Nuo šių metų rugsėjo Vilniaus, Kauno ir Telšių kunigų seminarijų studentai mokysis kartu, kiekvienoje seminarijoje tęsdami skirtingą kunigiškos formacijos etapą.

Kunigystės siekiantys jaunuoliai iš visos Lietuvos mokysis pagal bendrą programą ir baigę studijas gaus Romos Laterano universiteto religijų studijų mokslinį laipsnį. Kokiam gyvenimo būdui rengiami kunigai, kaip šis parengimas atrodo ir kokios naujovės laukia seminaristų nuo rugsėjo, pasakoja Vilniaus ir Kauno arkivyskupai Gintaras Grušas ir Kęstutis Kėvalas bei VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas dr. Benas Ulevičius.

„Bernardinai.lt“ portalas tęsią pašaukimų temą ir kviečia susipažinti su  Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios zakristijono Svajūno Jonavičiaus istorija. „Tu mane pašaukei“: nuo paauglystės Svajūnas Jonavičius dirbo statybų srityje, tačiau šiandien jo pašaukimas – būti Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios zakristijonu. „Tu mane pašaukei“ – laidų ciklas apie skirtingų pašaukimų ir patirčių žmones, pasakojančius apie savo pasirinkimą ir liudijančius savo tikėjimą profesinėje veikloje, visuomeniniame gyvenime.

Vilniaus arkivyskupijos svetainėje skelbiama, kad katedros Šv. Vladislovo koplyčioje atgims kupolo tapyba. Vilniaus katedros Šv. Vladislovo koplyčioje pradedami kupolo sieninės tapybos konservavimo ir restauravimo darbai, siekiant atkurti neišlikusius fragmentus. Šv. Vladislovas drauge su vyskupu šv. Stanislovu yra Vilniaus katedros globėjai.

 „Lrt.lt“ tęsia straipsnių ciklą „Italų pėdsakas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“. Straipsnyje „Tarp Nesvyžiaus ir Antakalnio: „itališki“ LDK didikai“ pasakojama apie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios statybą bei antrosios barokinės bažnyčios projektavimą Nesvyžiuje.

Tol nenustygo, kol savą koplyčią pasistatė – „Panevėžio kraštas“ rašo, kad Rokiškio rajone, Kalviuose, pašventinta už pačių gyventojų aukas pastatyta koplyčia. Vietos gyventojo dovanotoje žemėje šalia kaimo kapinaičių esanti koplyčia statyta dvejus metus. Prie statybos darbų nemažai prisidėjo į talkas rinkęsi vietos žmonės.

 „Naujasis Gėlupis“ rašo, kad prieš savaitę Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia ir parapija šventė 500 metų jubiliejų.

Arkivyskupijos Šeimos centrui – Kauno vadovų padėka už tarnystę karantino metu. Kauno arkivyskupijos svetainėje informuojama, kad arkivyskupijos Šeimos centro veiklą karantino metu pastebėjo ir įvertino Kauno m. savivaldybė.

„Klausk „Bernardinų“: apie Ievos, Marijos, šventųjų ir mūsų pačių kūnus. Kokie panašumai ir skirtumai tarp Ievos kūniškumo iki gimtosios nuodėmės ir Mergelės Marijos? Ar nenusigręžusi nuo Kūrėjo Ieva būtų į Dangų žengusi Marijos būdu? Ko nepakanka šventiesiems, kad į anapus jie žengia be kūnų? Gal pakanka būti Kristaus kūno nariais… Tai kam tuomet tie nuosavi kūnai? Į klausimus atsako brolis Michelis iš Tiberiados bendruomenės.

Pas Viešpatį iškeliavo brolis pranciškonas Arūnas Brazauskas. Santaros klinikose mirė COVID-19 sirgęs 54 metų brolis pranciškonas, kunigas Arūnas Brazauskas, OFM. Šv. Mišios pagerbti br. Arūną Brazauską ir su juo atsisveikinti bus aukojamos Kretingoje.

Kaišiadorių vyskupija kviečia į kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo šimtmečiui skirtus renginius. Rugpjūčio 20 d. jis bus atsimenamas Žolinės aštuondienio pamaldose Pivašiūnuose. Rugpjūčio 23 d., sekmadienį, 12 val. bus aukojamos Mišios Kaišiadorių katedroje ir 15 val. bus dalijamasi atsiminimais, vyks agapė kardinolo tėviškėje Guronyse

Su dėkingumu Dievo apvaizdai šiais metais rugpjūčio 20 dieną švenčiame kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 100 metų jubiliejų, – artėjančios sukakties proga paskelbtame laiške rašo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Meldžiamės dėkodami už kardinolo Sladkevičiaus gyvenimą ir tarnystę, ištikimybę ganytojo pašaukimui, tvirtą tikėjimą, gyvą viltį ir veiklią meilę, už gilų dvasingumą ir iš Eucharistijos, Dievo žodžio bei kančia pažymėtos žmogiškos patirties plaukiančią išmintį, už žmogišką gerumą ir paprastumą, artumą mažiausiems ir silpniausiems, už siekius ir pastangas būti gerumo ženklu, telkti ir vienyti bendram gėriui žmones, turinčius skirtingas pažiūras.

2020 rugpjūčio 09, 11:52