Paieška

Albino Luciani – popiežius Jonas Paulius I Albino Luciani – popiežius Jonas Paulius I 

Rugpjūtis popiežiaus Luciani gimtinėje

Trečiadienį, rugpjūčio 12 d., Canale d’Agordo – Garbingojo Dievo tarno ir popiežiaus Albino Luciani gimtinėje – atidaryta paroda „Kelionė po paskutiniųjų popiežių europiečių gimtines“. Paroda pradeda renginių mėnesį, skirtą 1978 metais vieną mėnesį popiežiavusiam Albino Luciani – Jonui Pauliui I.

Canale d’Agordo – mažas Alpių kalnų miestas Italijos šiaurės rytuose, Veneto regione. Rugpjūčio 26 dieną pagrindinėje miesto bažnyčioje aukojamos šv. Mišios Jono Pauliaus I išrinkimo popiežiumi metinių dieną. Kitomis rugpjūčio mėnesio dienomis mieste rengiamos konferencijos ir koncertai. Mėnesio renginius užbaigs popiežiaus mirties metinių Mišios rugsėjo 28 dieną.

Kai kurie renginiai vyks Albino Luciani muziejuje Canale d’Agorde. Rugpjūčio 16 dieną konferencijų apie popiežių iš Canale d’Agordo ciklą pradės Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli tema „Luciani aktualus ir nūdieną“.

Venecijos patriarchas kardinolas Luciani buvo išrinktas popiežiumi po 1978 m. rugpjūčio 6 dieną mirusio popiežiaus Pauliaus VI. Konklava jam pavedė tęsti Vatikano antrojo susirinkimo pradėtą Bažnyčios atsinaujinimą, gal todėl jis ir pasivadino dviejų savo pirmtakų, Susirinkimą pradėjusio ir užbaigusio popiežių Jono XXIII ir Pauliaus VI vardais.  Tačiau jis nelauktai mirė ir nauja konklava dar tais pačiais metais pavedė Bažnyčios vadovavimą Krokuvos kardinolui Karoliui Wojtylai, kuris irgi pasivadino dviejų didžiųjų XXI amžiaus popiežių – Jono ir Pauliaus vardais.

Paskutinio italo popiežiaus Jono Pauliaus I gimtinėje 1979 metais lankėsi jo įpėdinis iš Krokuvos šv. Jonas Paulius II. Jis savo pastoracines keliones po Italiją pradėjo nuo pirmtako gimtinės Canale d’Agordo. Vizitas įvyko Luciani išrinkimo popiežiumi pirmųjų metinių sukakties dieną, rugpjūčio 26-ąją. Popiežius Canale d’Agorde susitiko su pirmtako broliu Edoardo ir seserimi Antonia, kitais popiežiaus artimaisiais.

Jonas Paulius II prieš kelionę pareiškė, jog jaučia dvasinį poreikį atvykti į pirmtako gimtinę. „Jaučiu reikalą pagerbti jo atminimą ir todėl, kad iš jo paveldėjau popiežiaus vardą“, – pasakė 1979 metais lenkas popiežius Jonas Paulius II.

Vizito metu jis neslėpė susijaudinimo, kalbėjo apie pareigą apsilankyti Albino Luciani gimtinėje, šitaip pagerbiant jo atminimą. Be to, popiežius Jonas Paulius II neslėpė susižavėjimo Luciani gimtinės aplinka – Dolomitų Alpių kalnais, kurie, pasak Jono Pauliaus II, jam priminė gimtuosius Lenkijos kalnus, į kuriuos jis dažnai kopdavo ar kuriuose slidinėdavo. Šie Italijos kalnai, sakė Jonas Paulius II, man taip pat primena Jasna Gora, Šviesųjį kalną Čenstakavoje, kur rugpjūčio 26-ąją iškilmingai minima Čenstakavos Mergelės Marijos liturginė šventė. (SAK / Vatican News)

2020 rugpjūčio 14, 11:35