Paieška

Getsemanės bažnyčia Jeruzalėje Getsemanės bažnyčia Jeruzalėje 

Rinkliava Šventajai Žemei

Tradicinė Didžiojo Penktadienio rinkliava, dėl pandemijos atidėta, įvyks rugsėjo 13 dieną, praneša komunikate Šventosios Žemės fundacija. Ši rinkliava svarbi, nes prižiūrintiems svarbiausias Išganymo istorijos vietoves Šventoje Žemėje ji yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis.

Popiežius Pranciškus patvirtino Rytų Bažnyčių kongregacijos pakeistą rinkliavos datą. Tačiau kodėl rinkliavai parinkta rugsėjo 13–oji? Pranciškonas, Šventosios Žemės kustodas t. Francesco Patton video žinioje apie būsimą rinkliavą paaiškino:

„Rugsėjo 13–oji – XXIV eilinis sekmadienis – yra artimiausias sekmadienis prieš liturginę Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventę. Jeruzalėje ši šventė minima itin iškilmingai“, – paaiškino t. Patton.

„Ši šventė mums primena, iki kokio laipsnio Dievo Sūnus paliudijo savo meilę mums: iki pat mirties ant kryžiaus, dėl mūsų išganymo, dėl mūsų sutaikinimo su Tėvu ir vienų su kitais; jis pagimdė naują meilės ir solidarumo pagrįstą žmoniją“, – sako video pristatyme kustodas t. Patton.

Visos naujienos apie rugsėjo 13–osios rinkliavą Šventajai Žemei paskelbtos naujame portale collettavenerdisanto.it.

Ši rinkliava tėra simboliškas solidarumo gestas, rašo komunikate Šventosios Žemės fundacija. Visų Bažnyčių prašoma auka paremti Šventosios Žemės kustodijos ir krikščioniškų bendruomenių veiklą. Šio regiono krikščionys ypatingu būdu jaučia Kristaus kryžiaus naštą ir garbę. Viso pasaulio krikščionių aukų dėka bus galima ir toliau prižiūrėti šventąsias vietas – nuo Kristaus kapo iki Betliejaus bazilikos ir kitų mažiau žinomų šventovių, taip pat palaikyti pranciškonų pastoracijai pavestas vietines parapijas ir katalikų bendruomenes bei užtikrinti krikščioniškas mokyklas lankančių daugiau kaip 10 000 jaunuolių ugdymą, padėti vargo prispaustoms jaunoms šeimoms, priimti krikščionis darbo migrantus, padėti dėl karo Sirijoje kenčiantiems žmonėms ir pabėgėliams, išblaškytiems po vietoves, kuriose pranciškonų kustodijos mažesnieji broliai vykdo jiems pavestą misiją Šventojoje Žemėje. (SAK / Vatican News)

Šventosios Žemės kustodas t. Francesco Patton
2020 rugpjūčio 18, 12:22