Paieška

Vatican News
Turgus Filipinuose Turgus Filipinuose 

Maldos kampanija Filipinuose už tautos gerovę

Filipinų vyskupai pakvietė visus tikinčiuosius kasdien melstis už tautos gerovę ir koronaviruso pandemijos pabaigą. „Dievas visuomet išklauso, jam nėra neįmanomų dalykų“, – parašė vyskupų konferencija, kviesdama jungtis prie nacionalinės maldos kampanijos.

Katalikų ganytojų pastoracinis laiškas skirtas mokslo metų Filipinuose pradžiai rugsėjo 24-ąją, tačiau gali būti, kad jų data bus nukelta. Vyskupų konferencijos laišką parengė katalikiškojo švietimo, katechezės ir seminarijų komisija, jį paskelbė komisijos pirmininkas vyskupas Pablo Virgilio, Kalookano ganytojas, kuris laikinai pavaduoja dėl lengvo insulto besigydantį episkopato pirmininką Romulo Vallesą, Davao arkivyskupą.

Laiške mokytojai, ugdytojai, seminarijų dėstytojai, klierikai ir visi katalikai tikintieji kviečiami kasdien vidudienį sukalbėti po 10 „Sveika Marijų“ nuo Žolinės – Marijos ėmimo į dangų iškilmės, iki rugsėjo 15-osios – Švč. M. Marijos Sopulingosios šventės.

Vyskupai laiške atjaučia visus, kuriems pastarųjų penkerių mėnesių karantino laikotarpis tapo sunkiu ir skaudžiu išbandymu, lydimu susirgimo ir mirties baimės. Anot ganytojų, praktiškai išnyko visos pagrindinės žmogaus teisės, milijonai žmonių neteko darbo, nuostolius patiria dešimtys tūkstančių įmonių. Gyventojus ištiko depresijos epidemija, lydima išaugusio savižudybių skaičiaus. Todėl vyskupai paragino jungtis į kolektyvinį maldos vajų už koronaviruso pandemijos pabaigą ir tautos gerovę. „Dievas visuomet išklauso, jam nėra neįmanomų dalykų!“

Filipinų vyskupai taip pat kreipėsi į katalikišką akademinę bendruomenę, prašydami, kad visuomenė būtų supažindama su moksliniais tyrimais apie COVID–19 ligą ir kad mokslininkai visuomet vadovautųsi išmintimi, mokslo žiniomis ir Bažnyčios socialiniu mokymu.

„Svarbu, kad būsimi sielovadininkai ir ganytojai semtųsi iš Bažnyčios socialinio mokymo šaltinio, kaip spręsti šią globalinę pandemiją. Semdamiesi iš Bažnyčios socialinio mokymo artėsite prie tiesos, laisvi nuo nepagrįstų būgštavimų ir nereikalingos baimės“.

Vyskupai paliudijo ypatingą jautrumą vaikams ir jaunimui, vaikų tėvams ir mokytojams. Pastarųjų paprašė dabartiniu neįprastu laikotarpiu atsiliepti į ypatingus vaikų poreikius, kad jie augtų protu, kūnu ir siela. „Yra didesnis ir šviesesnis pasaulis už tą, prie kurio vaikai priprato karantino laikotarpiu“, – parašė ganytojai. (SAK / Vatican News)

2020 rugpjūčio 14, 11:48