Paieška

Vatican News
Švenčiausiojo Jėzaus Vardo bažnyčia Romoje Švenčiausiojo Jėzaus Vardo bažnyčia Romoje 

Jėzaus Draugija švęs Ignaco metus 2021–2022

Jėzuitų vyresnysis t. Arturo Sosa laiške pakvietė Draugijos narius pradėti ruoštis Šv. Ignaco Lojolos metams, kurių pagrindinis akcentas bus atsivertimas – ordino gyvenimo ir misijos „atcharizminimas“. Ignaco metai tęsis keturiolika mėnesių nuo šv. Ignaco sužeidimo Pamplonos mūšyje metinių 2021 gegužės 20 d. iki jo liturginės šventės 2022 liepos 31 d.

Ignaco metų tema – „visa matyti nauja Kristuje“. Šie metai yra kvietimas leisti Viešpačiui nulemti mūsų atsivertimą. Prašysime Viešpatį malonės būti jo atnaujintais. Metai tebūna proga būti įkvėptiems piligrimo šv. Ignaco. Jo vidinės kovos ir atsivertimas jam leido priartėti prie Dievo, jo meilė Dievui leido jame atrasti viską ir įkvėpti kitus, kad vieningai išugdytų vieną apaštališką ir misijoms uolų kūną. Esame šios charizmos įpėdiniai, atsakingi už jos tęstinumą laike, parašė t. Sosa.

Pasak jo, Ignaco metai visiems Draugijos ir platesnės jėzuitų dvasinės šeimos nariams gali būti metas atsinaujinti – naujų pastangų, laisvės, iniciatyvų, meilės kitiems, ypač vargstantiesiems metas.

„Mūsų akmeninės širdys gali virsti atjaučiančiomis širdimis, mūsų pasaulis gali rasti naujus būdus vystytis. Sudėkime savo rankas į mūsų brolio ir bičiulio Jėzaus rankas ir išeikime į nežinomą, tačiau vilties kupiną ateitį, pasitikėdami su mumis esančiu Viešpačiu ir mus kelyje lydinčia Šventąja Dvasia.“

Jėzuitų vyresnysis t. Sosa drauge išreiškė viltį, kad Jėzaus Draugijos narių atsivertimas Ignaco pavyzdžiu leis „atcharizminti“ Ordino gyvenimą ir misiją. (SAK / Vatican News)

2020 rugpjūčio 01, 11:32