Paieška

Šv. Antano Paduviečio bazilika Šv. Antano Paduviečio bazilika 

Filipinų šventovė susigiminiavo su Paduvos Šv. Antano bazilika

Filipinuose esanti Šv. Antano Paduviečio šventovė, viena seniausių už Europos ribų, užmezgė dvasinę giminystę su Paduvos Popiežiškąja Šv. Antano bazilika.

Paduvos bazilikos pranciškonų bendruomenė rugpjūčio 6 dieną pritarė prašymui užmegzti Paduvos Šv. Antano bazilikos dvasinės giminystės ryšį su Filipinų nacionaline Šv. Antano Paduviečio šventove Lagunoje.

Pasak Paduvos bazilikos pranciškonų, dviejų šventovių dvasinės giminystės ryšys padės plėsti šv. Antano Paduviečio dvasingumą Filipinuose ir visoje Azijoje. Lagunos šventovė yra seniausia Azijos žemyno bažnyčia, dedikuota Bažnyčios mokytojui šv. Antanui.

Pripažinus šių dviejų šventovių dvasinį ryšį Filipinų šventovės bendruomenė ir lankytojai galės pelnyti šv. Antano Paduviečio Popiežiškosios bazilikos atlaidus įprastinėmis sąlygomis.

Šv. Antano bazilika Paduvoje yra viena iš aštuonių pasaulyje vadinamųjų popiežiškųjų šventovių. Šv. Antano bazilikoje Paduvoje saugomos Bažnyčios mokytojo šv. Antano relikvijos. Šv. Antano bazilikos statyba Paduvoje pradėta 1232 m. ir užbaigta XIII amžiaus pabaigoje.

Lagunos nacionalinė šventovė Filipinuose, pastatyta 1578 m., yra piligriminė bažnyčia, joje kasmet lankosi tūkstančiai tikinčiųjų. 2002 m. Lagunos Šv. Antano bažnyčia paskelbta San Pablo vyskupijos šventove, o 2019 m. – visų Filipinų nacionaline šventove.

Šv. Antanas Paduvietis gimė 1195 m. Lisabonoje, mirė 1231 m. birželio 13 d. Arcella (prie Paduvos). Jis buvo vienas iš šv. Pranciškaus Asyžiečio sekėjų, garsus misionierius, pamokslininkas, vargšų globėjas. Nepraėjus mėnesiui po Antano Paduviečio mirties speciali bažnytinė delegacija Romoje popiežiui Grigaliui IX įteikė prašymą, paremtą gausybe liudijimų, jį skelbti šventuoju.

Delegaciją priėmęs popiežius Grigalius IX, kuris asmeniškai pažinojo Antaną Paduvietį, liko sužavėtas liudijimų apie Antano mokymo aiškumą bei gilumą – ir pavadino jį „Testamento arka“ ir „Šventųjų Raštų skrynia“. Popiežius netrukus sušaukė kardinolų kolegiją, nurodydamas pradėti kanonizavimo procesą. Jis buvo vienas trumpiausių istorijoje. Paduvoje sudarytas tribunolas užbaigė darbus 1232 metų vasarį. Romoje pradėtas apaštališkasis procesas irgi neužtruko, pasiūlė popiežiui skelbti Antaną šventuoju. Popiežius tų pačių metų gegužės mėnesį per Sekmines, gegužės 30 d. Spoleto katedroje iškilmingai paskelbė Antaną Paduvietį šventuoju, nurodė jo liturginį minėjimą švęsti birželio 13 d.

Popiežius Pijus XII 1946 m. sausio 16 d. apaštališkuoju laišku „Exulta, Lusitania felix, o felix Padua gaude“ šv. Antaną Paduvietį paskelbė Bažnyčios mokytoju. (SAK / Vatican News)

2020 rugpjūčio 29, 12:11