Paieška

Vatican News
Gerard Francisco Timoner, OP Gerard Francisco Timoner, OP 

Dominikonų jubiliejus. Vilties skelbėjai praėjus 800 m. po Šv. Dominyko mirties

Prieš metus Vietname vykusioje generalinėje kapituloje Pamokslininkų ordino magistru pirmą kartą buvo išrinktas iš Azijos kilęs brolis – 52 metų filipinietis Gerard Francisco Timoner. Tai jau 88-asis šv. Dominyko įpėdinis, vadovausiantis ordinui 9 metus. Pamokslininkų ordinas kartu su visa Bažnyčia rengiasi minėti 800-ąsias šv. Dominyko mirties metines.

Dominikonų ordino magistras pasakoja, kad 2021 m. bus minimos 800-osios Dominyko gimimo dangui metinės. Jubiliejaus minėjimo tema: „Prie stalo su šv. Dominyku“, kurią įkvepia Bolonijoje saugomas paveikslas. „Man patinka galvoti apie mūsų steigėją ne kaip apie šventąjį, ikonografiškai užkeltą ant pjedestalo, bet kaip apie žmogų, kuris su džiaugsmu prie stalo išgyvena bendrystę su broliais, su kuriais vienija pašaukimas skelbti Dievo žodį“, – sako kun. Gerard Francisco Timoner. Jubiliejiniai metai ragins brolius atsakyti sau į klausimus: ką reiškia jiems šiandien būti prie stalo su šv. Dominyku čia ir dabar? Kaip jo pavyzdys juos įkvepia gyventi, tikėti, viltis, mylėti? Kaip gali dalintis savo dvasinėmis ir materialinėmis gėrybėmis su kitais toje pačioje puotoje? Kaip stalas tampa vieta dalintis Žodžiu ir laužyti Gyvenimo duoną? Kaip dominikonai, praeityje garsėję intelektualiu apaštalavimu ir kova prieš erezijas, galėtų šiandien padėti pažadinti sakralumo jausmą pokrikščioniškoje Europoje?

Pasak dominikonų magistro, apleisti viltį žvelgiant iš teologinės perspektyvos, reiškia apleisti Dievą, nes viltis yra nuolatinis Dievo buvimas su mumis. Viltis nėra optimizmas, gimstantis atidžiai įvertinus ateities perspektyvą ir mūsų galimybes. Viltis remiasi tikėjimu, kad Dievas mūsų niekada neapleis.

Kun. Gerard Francisco Timoner sako, kad dominikonų misija yra ne tik pamokslauti, bet būti pamokslininkais ir kai nesako pamokslų. Išlikti tokiais, kai serga, pasensta, net nebegali kalbėti. „Esame pamokslininkai net kai vieni savo kambariuose studijuojame ar padedame vargstantiesiems. Manau, tokią tapatybę turime jau 800 metų“.

Šventinių renginių centras bus Bolonijos bazilika, kurioje ilsisi šventojo palaikai. Jubiliejus oficialiai bus pradėtas 2021 m. sausio  6 d. ir tęsis iki 2022 m. Trijų Karalių iškilmės. Rengiamas „Šv. Dominyko kelias“, kuris apims svarbiausius šventojo gyvenimo etapus ir lankytas vietas.

Šiandien dominikonų ordinui priklauso apie penkis tūkstančius brolių, pasklidusių po aštuoniasdešimt šalių. Dominikonų šeima apima ir kontempliatyviąsias seseris, apaštalaujančias seseris ir pasaulietines brolijas. Yra daug žinomų šv. Dominyko dvasinių vaikų, pagarsėjusių savo apaštalavimu: Tomas Akvinietis, Albertas Didysis, Francisco De Vitoria, Johannesas Eckhartas. Dominikonai džiaugiasi ir Nobelio taikos premijos įvertinimu – 1958 m. ji skirta belgui Dominique’ui Pire‘ui už rūpinimąsi pabėgėliais pokariu. Bažnyčios istorijoje keturi dominikonai buvo išrinkti popiežiais: Benediktas IX, Inocentas V, Pijus V ir Benediktas XIII.

Kaip dominikonai gali prisidėti prie krikščionių „atgimimo“ Europoje? „Dažnai girdime sakant, kad Senasis žemynas yra tarsi pavargusi ir pasenusi institucija. Todėl jauni žmonės neskatinami ieškoti gyvenimo prasmės, pažinti tikėjimo. Europa tapo misijų žeme. Popiežius Pranciškus mus kviečia naujai atrasti mūsų pašaukimą būti mokiniais misijoje“, – sako dominikonų magistras. (DŽ / Avvenire)

2020 rugpjūčio 16, 08:20