Paieška

Vatican News
Banneux Banneux 

Belgija. Pirmą kartą Banneux šventovėje nebus Žolinės pamaldų

„Aš esu Vargšų Mergelė“, – taip 1933 metų sausio 17 dieną prisistatė Mergelė Marija, kuri apsireiškė mažai mergaitei, vardu Mariette. Apsireiškimo vieta – Banneux kaimelis, kuris tapo vienu iš pagrindinių visos Belgijos piligriminių centrų. Jame iškilmingai švenčiamos Dievo Motinai skirtos liturginės šventės, tačiau šiemet, praneša Banneux šventovė, pirmą kartą nuo pat jos gyvavimo pradžios nebus švenčiama Žolinė. Kaltininko vardą žino visi – koronaviruso pandemija.

Dievo Motina mergaitei Mariette pasirodė aštuonis kartus. Keturis kartus – 1933 metų sausį, tris kartus – vasario mėnesį ir  paskutinį kartą – tų pačių metų kovo 2 dieną. Sausio 18 dienos apsireiškime Dievo Motina parodė Mariette mažą šaltinėlį ir pasakė, kad jis yra skirtas jai. Mergaitė šiuos žodžius suprato tiesiogiai – šaltiniu naudosis tik Mergelė Marija. Tačiau kitą dieną, tą pačią, kurią prisistatė „Vargšų Mergele“, Marija šypsodamasi patikslino, kad jos šaltinis yra skirtas visoms tautoms ir visiems ligoniams. Sausio 20 dienos apsireiškime Mariette paklausus, ar Marija ko nors nori, ji atsakė – „Mažos koplyčios“. Ir iš tiesų, nepaisant šimtų tūkstančių kasmet Banneux aplankančių piligrimų, Banneux Dievo Motinos šventovė yra palyginti nedidelė koplyčia. Greta jos įrengtas dubenėlis, kuriame kaupiasi minėtojo šaltinio vanduo.

Dar viename apsireiškime Dievo Motina mergaitei Mariette pasakė, kad ji ateina numaldyti kentėjimų. Įdomu, kad šis apsireiškimas įvyko vasario 11 dieną, tą pačią, kurią prieš 75 metus įvyko pirmasis Marijos apsireiškimas Lurde ir kurią šv. Jonas Paulius II paskelbė Pasauline ligonių diena. 

„Mano brangus vaike, daug melskis, iki pasimatymo“, – priešpaskutiniame, vasario 20 dienos, apsireiškime pasakė Mariette Dievo Motina. „Aš esu Išganytojo Motina, Dievo Motina. Daug melskis. Sudiev“, – 1933 metų kovo 2 dienos, paskutiniajame, apsireiškime pridūrė Marija ir rankos gestu palaimino Mariette.

1949 metais, po ilgo bažnytinio tyrimo, buvo pripažintas Banneux apsireiškimų autentiškumas.

Mariette Beco nugyveno ilgą amžių ir mirė palyginti neseniai – 2011 metais, sulaukusi 90 metų amžiaus. Ji ištekėjo, susilaukė trijų vaikų. Verta pažymėti, kad jos gyvenimas buvo toks pat, kaip ir daugelio kitų: kupinas tiek žmogiškų džiaugsmų, tiek sunkumų, kuriuos kartais reikėjo įveikti, kartais ištverti, kaip kad dukros mirtis netrukus po gimimo. Kai į Banneux pradėjo plaukti tūkstančiai piligrimų, Mariette tapo viena iš jų. Kaip ir daugelis kitų, ji dėjo savo prašymus prie Vargšų Mergelės kojų. Beje, tarp ją kamavusių sunkumų, ypač vaikystėje ir jaunystėje, buvo piktos ir pašaipios apkalbos. Kartą jai buvo pasiūlyta viešai išsižadėti savo regėjimų ir už tai gauti didelę pinigų sumą. 

Vienu iš piligrimų Banneux šventovėje 1985 metų gegužės mėnesį tapo šv. Jonas Paulius II, kuris kelionės Belgijoje metu aplankė ir Banneux kaimelį, čia aukojo šv. Mišias. 1999 metais, praėjus penkiasdešimčiai metų po apsireiškimų pripažinimo, šv. Jonas Paulius Lježo vyskupijos, kurios teritorijoje yra Banneux kaimelis, ganytojui pasiuntė sveikinimą. Tarp kitų dalykų popiežius pažymėjo:

„Banneux apsireiškimai kviečia krikščionis mąstyti apie kentėjimo slėpinį, kurio prasmė atsiskleidžia Viešpaties Kryžiaus slėpinyje. Kai tikintysis susiduria su žmogiškai nepaaiškinama kančia, jis spontaniškai atsigręžia į Dievą, kuris vienintelis gali padėti ją pakelti ir ištverti, išsaugoti išganymo ir amžino palaiminimo viltį. Dievas yra ypatingai švelnus ir meiliai atidus kiekvienam ligos paliestam asmeniui, nes Jam rūpi, kuo gyvena Jo mylima tauta, jis trokšta palengvinti skausmą ir paguosti“, – rašė šv. Jonas Paulius II, primindamas, kad tikint ir krikščioniškai išgyvenama kančia vienija su Kristumi ir slėpiningu būdu prisideda prie Jo išganymo darbo. (RK / Vatican News)

2020 rugpjūčio 13, 13:06