Paieška

Baltarusijos katalikai pasveikino naująjį ortodoksų vadovą

Rusijos Ortodoksų Bažnyčios sinodas priėmė arkivyskupo Pavelo atsistatydinimą iš Minsko ir Zaslavlio metropolito ir visos Baltarusijos ortodoksų vadovo pareigų ir naujuoju metropolitu paskyrė vyskupą Benjaminą, kuris iki šiol buvo Borisovo vyskupas ir pasitraukusiojo vadovo pagalbininkas. Naująjį ortodoksų vadovą pasveikino Baltarusijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius.

Rusijos Ortodoksų Bažnyčios sinodo posėdis Maskvoje prasidėjo rugpjūčio 25-ąją. Po pirmosios dienos paskelbtame komunikate buvo informuojama, kad sinodas, kuriam pirmininkavo patriarchas Kirilas, išklausė arkivyskupo Pavelo pranešimą apie padėtį Baltarusijoje, buvo išreikštas susirūpinimas dėl toje šalyje vykstančio konflikto, nuo kurio nukentėjo ir buvo sužeista daug žmonių. Buvo pabrėžta, kad šalies valdžios institucijos turi nuodugniai ištirti smurto veiksmus ir nubausti atsakinguosius. Sinodas priėmė arkivyskupo Pavelo prašymą atleisti iš visos Baltarusijos ortodoksų vadovo pareigų ir jį paskyrė Jekaterinodaro (Krasnodaro) ir Kubos metropolitu. Į jo vietą naujuoju Minsko ir Zaslavlio metropolitu paskirtas Borisovo vyskupas Benjaminas.

Naujasis Baltarusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovas arkivyskupas Benjaminas (Vitalijus Tupeko) gimė 1968 m. Baltarusijoje. Baigęs vidurinę mokyklą, pradėjo radijo elektronikos studijas Minsko universitete. 1992 m. jam suteiktas inžinieriaus laipsnis. Tų pačių metų rudenį jis pradėjo studijas kunigų seminarijoje ir dar po poros metų įstojo į Dievo Motinos vienuolyną, kur jam buvo suteiktas vienuoliškas Benjamino vardas. 1995 m. jam suteikti kunigo šventimai, 1996–1997 m. studijavo Minsko ortodoksų dvasininkų akademijoje.  2010 m. Rusijos Ortodoksų Bažnyčios sinodas paskyrė tėvą Benjaminą Borisovo vyskupu, Minsko metropolito pagalbininku. Vyskupo šventimus jam suteikė Maskvos patriarchas Kirilas.

Katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius naujajam Baltarusijos ortodoksų vadovui pasiųstame laiške linki, kad visagalis Dievas, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, laimintų jį, labai sunkiu socialinių ir politinių neramumų metu pradedantį vykdyti atsakingas Baltarusijos ortodoksų vadovo pareigas.

„Esu tikras, kad, būdamas maldos žmogus ir patyręs ganytojas, jūs gerai atliksite Dievo apvaizdos jums patikėtas apaštalų įpėdinio pareigas. Tikiuosi, rašo arkivyskupas, kad Viešpats ir toliau laimins gerus Ortodoksų ir Katalikų Bažnyčių santykius. (JM / catholic.by / Vatican News)

2020 rugpjūčio 27, 11:39