Paieška

Kardinolas Matteo Zuppi Kardinolas Matteo Zuppi 

Akvilos atlaidams vadovaus kardinolas Zuppi

Akvilos arkivyskupas pakvietė į garsiuosius Celestino atlaidus centrinėje Italijoje, šiemet vyksiančius iš eilės 726 kartą. Pasirengimo atlaidams tridienis prasidės antradienį, rugpjūčio 25 dieną. Šventosios durys į Marijos Collemaggio baziliką bus atvertos penktadienį, rugpjūčio 28 d.

Celestino atlaidai Abrucų sostinėje Akviloje tęsiasi tik vieną parą – rugpjūčio 28–29 dienomis. Šventąsias duris į Marijos Collemaggio baziliką šiemet atvers kardinolas Matteo Zuppi, Bolonijos arkivyskupas metropolitas. Šeštadienį, rugpjūčio 29 d., po šv. Jono Krikštytojo nukankinimo liturginio minėjimo Mišių, atlaidus užbaigs Akvilos arkivyskupas kardinolas Giuseppe Petrocchi.

Šių metų Celestino atlaiduose bus ypač prisimenami visi, kurie kritiškiausiomis koronaviruso pandemijos krizės Italijoje dienomis darbavosi didžiai pasiaukodami kitam – slaugė ir gydė ligonius, dirbo parduotuvėse ir vaistinėse, nuotoliniu būdu ugdė vaikus ir jaunimą.

1294 metais Celestino atlaidus paskelbė popiežius šv. Celestinas V. Jis suteikė tikintiesiems galimybę pelnyti visuotinius atlaidus jo karūnavimo popiežiumi dieną ir kasmet šios sukakties proga.

Šv. Celestinas atlaidų bulėje nurodė, jog atlaidai „išriša nuo kalčių ir bausmių, kurias tikintysis pelnė savo nusikaltimais, padarytais po krikšto, ir visus, kurie iš tikrųjų savo nusikaltimus apgailės ir išpažins, bei įeis į baziliką nuo Šv. Jono Krikštytojo kankinystės minėjimo vigilijos mišparų iki šventės mišparų“.

Atlaidų bulės tekstas pagal seną tradiciją ir šiemet bus perskaitytas atlaidų dalyviams. Atidaręs Marijos Collemaggio bazilikos šventąsias duris ir pro jas įžengęs, pirmasis atlaidus pelnęs kardinolas Zuppi atlaidų šventovėje aukos Mišias.

Marijos Collemaggio bazilika
Marijos Collemaggio bazilika

Akvilos Marijos Collemaggio bazilikos fundatorius popiežius šv. Celestinas V šventovę pastatė prieš tapdamas popiežiumi. Jis tuomet buvo garsus ir populiarus Abrucų kalnų vienuolis eremitas, vardu Petras Angeleri. 1288 metais jis su skaitlingais pasekėjais vienuoliais pastatė šią bažnyčią Marijos garbei. Po šešerių metų, 1294 rugpjūčio 29 dieną išrinktas popiežiumi, jis joje buvo karūnuotas popiežiumi ir, vykdant jo valią, joje palaidotas. Simboliška, jog po išrinkimo popiežiumi, vienuolio Pietro Angeleri dvasinės šeimos vienuolius pradėta vadinti celestinais.

Celestinas V, atlaidų su ėjimu pro Šventąsias duris pradininkas, garsus ne tik gyvenimo šventumu, bet ir kontroversija dėl jo pasitraukimo iš popiežiaus tarnystės. 1294 metų pabaigoje Celestinas V atsisakė popiežiaus pareigybės, praėjus tik keliems mėnesiams po išrinkimo į apaštalo Petro įpėdinio sostą.

2009 metais Akvilos Marijos bazilika stipriai nukentėjo nuo Akvilos provinciją sukrėtusio stipraus žemės drebėjimo, nusinešusio 309 žmonių gyvybes. Kelias savaites po žemės drebėjimo Akvilos miestą aplankė popiežius Benediktas XVI, užėjęs į apgriuvusią Marijos baziliką, pagerbė savo pirmtaką popiežių šv. Celestiną ir ant jo kapo padėjo Romos vyskupo ir visuotinės Bažnyčios ganytojo palijų, kuriuo jis pats buvo papuoštas pontifikato inauguracijos Mišiose. (SAK / Vatican News)

Šventosios durys į Marijos Collemaggio baziliką
Šventosios durys į Marijos Collemaggio baziliką
2020 rugpjūčio 17, 11:39