Paieška

Vatican News
20202.07.03 Immagine di B.V. Maria, nel santuario di Zemaiciu Kalvarija, Lituania

Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Liepos 1 dieną po pietų vadinamajame Panų kalne, netoli Žemaičių Kalvarijos, tikintieji susirinko į Šventąsias Mišias, o joms pasibaigus pėsčiomis keliavo į Žemaičių Kalvarijos šventovę, kur vakare iškilmingomis pamaldomis pradėti Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.

Bazilikoje vakaro Šventosioms Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius, koncelebravo ir pamokslą sakė Kaišiadorių vyskupijos ordinaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Po Mišių bazilikos šventoriuje vyko eucharistinė procesija, o pačioje bazilikoje visą naktį buvo meldžiamasi prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento.

Liepos 2 dieną Žemaičių Kalvarijos šventovėje buvo meldžiamasi už gydytojus, medicinos darbuotojus, sergančius ir sunkumų patiriančius žmones. Pagrindinėms Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Sakydamas pamokslą arkivyskupas kalbėjo apie šių dienų aktualiją – siautusią ir vis dar grėsmę tebekeliančią koronaviruso pandemiją ir su tuo susijusius patyrimus bei išbandymus. Jis dėkojo visiems medikams, kuriems netrūko darbo ir iššūkių, už didvyriškumą, pasiaukojimą, atsidavimą. Sunkumų patyrė ir šeimos, panašiai kaip tam tikrų sunkumų ir išbandymų patyrė Šventoji Šeima. Arkivyskupas kvietė susirinkusiuosius nepamiršti Viešpaties, kaip Marija pasitikėti Dievo globa ir Dievo Apvaizda. Svarbu prašyti Krikščioniškų Šeimų Karalienę, kurios liturginę šventę tą dieną šventėme, kad padėtų pakelti akis į ją, mūsų globėją ir užtarėją. Svarbu į ją nuolat kreiptis, kad ji stiprintų mūsų šeimas, kurios yra pačios tikriausios namų bažnyčios. Šiose namų bažnyčiose esame pakviesti kartu melstis, palaikyti ryšius tarp kartų ir išmokti gyventi malonės gyvenimą.

Liepos 3 dieną Žemaičių Kalvarijos atlaiduose buvo meldžiamasi už mokytojus. Pagrindines Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Visos atlaidų dienos iki pat liepos 12-osios turi maldos intenciją. Mišias aukoja Lietuvos, taip pat Latvijos vyskupai. Sekmadienį, liepos 5-ąją, Mišioms vadovaus apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petaras Rajičius, o paskutinę atlaidų dieną, liepos 12-ąją, padėkos Mišias aukos Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius.

Pagal kun. Andriejaus Sabaliausko pranešimą

2020 liepos 03, 14:35