Paieška

Žemaičių Kalvarijoje melstasi už tėvynę

Liepos 6-ąją Žemaičių Kalvarijos atlaiduose prisiminta tą dieną minėta karaliaus Mindaugo karūnavimo sukaktis. Taip pat melstasis už ūkininkus, žemdirbius, sodininkus, bitininkus, kaime gyvenančius žmones. Pagrindinėms 12 val. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

Sakydamas pamokslą Panevėžio vyskupijos ganytojas kalbėjo apie nuolatinius pokyčius gyvenime. Išbandymų patiria visi ir be Dievo pagalbos mums sudėtinga. Visiems reikalinga Dievo palaima ir kartu esame pakviesti mokytis atsakomybės už mūsų dabartį bei ateitį. Vyskupas kvietė, cituodamas šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II, kurio šimtąsias gimimo metines šiemet minime, žodžius, atsakingai prisiimti mums patikėtą gyvenimo misiją ir drąsino šią Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės bei valstybingumo dieną atsakingai kurti gyvenimą Lietuvoje ir puoselėti mūsų šalies gyvavimą. 

Po Šventųjų Mišių piligrimų pulkas, lydimas vyskupų ir kunigų, ėjo kryžiaus kelią, giedojo Kalnų giesmes, meldė gero oro ir gero derliaus žemdirbiams bei Dievo palaimos. Piligrimai ir kiti Žemaičių Kalvarijos miestelio žmonės kartu su visais lietuviais, pasklidusiais po visą pasaulį, 21 val. giedojo Tautišką giesmę, taip dvasia jungdamiesi su visais tėvynainiais.

Antradienį, liepos 7-ąją, Žemaičių Kalvarijos atlaiduose buvo meldžiamasi už verslininkus. 12 val. Mišias buvo pakviestas aukoti Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Trečiadienį, pagrindines Mišias aukojant kardinolui Sigitui Tamkevičiui, meldžiamasi už politikus ir viešosios administracijos darbuotojus.

Pagal kun. Andriejaus Sabaliausko pranešimą

2020 liepos 07, 15:20