Paieška

Vatican News
Ingreso iškilmės dalyviai (Zenono Turausko nuotrauka) Ingreso iškilmės dalyviai (Zenono Turausko nuotrauka) 

Vyskupas Algirdas Jurevičius pradėjo vadovauti Telšių vyskupijai

Birželio 28 dieną, ingreso į katedrą išvakarėse, naujasis Telšių vyskupas lankėsi Varniuose. Tą pačią dieną po pietų vyskupas Algirdas Jurevičius kartu su Kauno arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu aukojo Mišias Vydmantuose. Čia statoma bažnyčia ir tą sekmadienio popietę pašventintas jos kertinis akmuo.

Iškilmingas vyskupo Algirdo Jurevičiaus ingresas į Telšių katedrą įvyko birželio 29 dieną, kada visas katalikiškasis pasaulis šventė šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus liturginę iškilmę. Devintasis Telšių vyskupas buvo iškilmingai pasitiktas prie katedros durų. Pasimeldęs prie Švenčiausiojo Sakramento vyskupas vadovavo iškilmingai Šventųjų Mišių liturgijai. Koncelebravo nuncijus arkivyskupas Petar Antun Rajič, Lietuvos vyskupai ir svečiai vyskupai iš Latvijos. Dalyvavo ortodoksų metropolitas Inokentijus ir liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis. Kartu meldėsi ir naujojo Telšių ganytojo tėvai bei sesuo.

Mišių pradžioje nuncijus perskaitė popiežiaus Pranciškaus bulę, kuri skelbia, jog vyskupas Algirdas Jurevičius skiriamas Telšių vyskupijos ordinaru. Naujajam Telšių vyskupui pagarbą ir klusnumą visų vyskupijos dvasininkų vardu pažadėjo vyriausias ir jauniausias kunigai, vyskupijoje įsikūrusių vyrų bei moterų vienuolijų bei pasauliečių atstovai.

„Apaštalams Kristus sakė: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ (Mk 16, 15). Žodis „eikite“ atneša kūrybinių permainų [...]”, – kalbėjo vyskupas Jurevičius Mišių homilijoje. „Anot popiežiaus Pranciškaus, Dievas myli „išeinančią“ Bažnyčią. Bažnyčia neieško ramių saugių oazių, bet trokšta būti žemės druska ir pasaulio šviesa. Bažnyčia žino, kad jos, kaip ir Jėzaus, jėga yra ne socialinis ar institucinis prestižas, bet nuolanki meilė ir auka.“

Birželio 30 dieną naujasis Telšių vyskupas aplankė Klaipėdą – didžiausią Telšių vyskupijos miestą, kartu aplankydamas ir Mažąją Lietuvą, nes nemažą Telšių vyskupijos dalį sudaro ši istorinė žemė. Vyskupas kartu su Klaipėdoje besidarbuojančiais kunigais meldėsi Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčioje, o po pamaldų susitiko su Klaipėdos miesto civilinės valdžios bei bažnytinių bendruomenių atstovais.

Pagal kun. Andriejus Sabaliausko pranešimą

2020 liepos 01, 09:48