Paieška

Pasaulinė virtuali piligrimystė Lurde

Liepos 16 dieną tarptautinė Lurdo šventovė skelbia pirmąją pasaulinę virtualią piligrimystę – „Lourdes United“.

1858 metų liepos 16 dieną šv. Bernadeta Soubirous regėjo Dievo Motiną 18-ąjį ir paskutinį kartą. Nuo paskutiniojo regėjimo, balandžio pradžioje, jau buvo praėję trys mėnesiai. Galima priminti, kad jos regėjimai ir liudijimai sukėlė nemenką sumaištį: dalis žmonių ja tikėjo ir plūstelėjo į regėjimų vietą, dalis juos vertino skeptiškai. Tai atsispindėjo ir tuometinių valdžios bei Bažnyčios vyresniųjų požiūryje. Dėl bendros tvarkos tiek valdžios atstovai, tiek vietos vyskupas kuriam laikui buvo uždraudę lankyti regėjimų vietą, prieiga prie Lurdo grotos kuriam laikui buvo užbarikaduota.

Liepos 16 vakare Bernadeta pajuto didelį vidinį troškimą nueiti prie grotos. Dėl anksčiau minėtų aplinkybių ir suvaržymų jai teko eiti aplinkiniais takeliais, apsigaubti apsiaustu, kad nebūtų tuoj pat atpažinta. Bernadetą lydėjo jos jauniausia teta, dvidešimtmetė Lucilė, ir dar dvi merginos iš parapinės Marijos dukterų asociacijos. Jos pasiekė grotos vietą, tačiau atsistojo kiek tolėliau nuo jos. Buvo apie 22.30 val. vakaro. Bernadeta atsiklaupė, pradėjo Rožinio maldą ir paskutinį kartą išvydo Mariją. Šis susitikimas buvo bežodis, tačiau dėl to ne mažiau intensyvus. Bernadetos draugės žvakių šviesoje regėjo antgamtinio džiaugsmo nušviestą jos veidą, o pati Bernadeta pasakė, kad „Marija buvo graži kaip niekad anksčiau“. Ji taip pat jau žinojo, kad tai paskutinis regėjimas šioje žemėje. 

Minint paskutinį Bernadetos regėjimą paprastai prie Lurdo grotos susirenka daug piligrimų, tačiau šiais metais tai neįmanoma dėl koronaviruso pandemijos ir jos sukeltos krizės. Kurį laiką piligrimams buvo uždaryta ir Lurdo šventovė, tačiau čia dirbantiems kunigams ir kapelionams buvo galima siųsti maldos prašymus. Pasak Lurdo šventovės komunikato, per izoliacijos ir karantino laikotarpį prie Lurdo Dievo Motinos kojų buvo nunešta ir sudėta per 130 000 užtarimo maldos prašymų. Galima priminti, kad kiekvienais metais šventovę aplanko per tris milijonus žmonių, tarp kurių daugybė ligonių. Vyriausybėms atšaukus draudimus keliauti piligrimai sugrįžo į Lurdą, čia kasdien įvairiomis kalbomis aukojamos šventosios Mišios, tačiau kol kas gali atvykti tik palyginus nedidelis skaičius asmenų. 

Liepos 16 dienos virtualioje piligrimystėje galima dalyvauti atidarius interneto svetainę www.lourdes-united.org, taip pat televizijos, radijo ir socialinių tinklų kanalais. Piligrimystės programa trunka apie penkiolika valandų, ji pripildyta liudijimų, pasakojimų, paaiškinimų, muzikos, archyvinių reportažų. Nuo 16 iki 18 valandos vietos laiku vyks tiesioginė transliacija iš apsireiškimų vietos. Taip pat numatyta procesija ir bendras Rožinio maldos kalbėjimas. „Lourdes United“ interneto svetainė parengta septyniomis kalbomis, virtualioje pasaulinėje piligrimystėje jų bus naudojama dar daugiau. 

„Pasauliui reikia Lurdo, bet ir Lurdui reikia jūsų“, – primena Lurdo šventovė. Kad galėtų priimti didžiulį piligrimų srautą, čia dirba tūkstančiai savanorių ir šimtai darbuotojų, veikia didelė infrastruktūra, kuriai pastarieji keli mėnesiai be piligrimų skaudžiai atsiliepė. Lurdo šventovė prašo jai aukoti, kad galėtų išsilaikyti šiuo metu ir vėl pasitikti piligrimus, kai gyvenimas grįš į normalias vėžias. (RK / Vatican News)  

2020 liepos 15, 12:35