Paieška

Vatican News
Alvito šv. Onos bažnyčia Alvito šv. Onos bažnyčia 

Nauji Alvito parapijos maldos namai

Alvito šv. Onos bažnyčios konsekraciją vyks 2020 liepos 26 d. 12 val. Alvite (Vilkaviškio raj.). Virš 400 metų gyvuojanti Alvito parapija pagaliau gali džiaugtis naujais maldos namais, praneša Vilkaviškio vyskupijos kurijos referentė Ona Kuzmaitė.

Alvito parapija įkurta 1617 m. spalio 17 d. karaliaus Zigmanto Vazos fundacijos aktu.

Pirmąją medinę bažnyčią apie 1615 m. pastatė Paširvinčio seniūnė Ona Radvilienė.

Klebono Adomo Dilevskio rūpesčiu 1804 m. pradėta statyti mūrinė bažnyčia. Ją 1824 m. konsekravo vyskupas Augustinas Polikarpas Marcejevskis.

Bažnyčia per Pirmąjį pasaulinį karą apgriauta, sunaikinta klebonija, ūkiniai pastatai. Pamaldos 1925 m. pradžioje perkeltos į grafų Gauronskių palaidojimo koplyčią, pastatytą XIX a. viduryje. Kadangi ši koplyčia labai maža, ji neatitiko parapijos poreikių. Todėl buvo siekiama atstatyti pagrindinę bažnyčią.

Kunigo Petro Maslausko rūpesčiu 1921–1924 m. bažnyčia buvo atstatyta. Tačiau 1944 m. baigiantis karui bažnyčia buvo susprogdinta.

Ilgus dešimtmečius sovietinė valdžia neleido atstatyti bažnyčios, tad ją atstojo šventoriuje tebeesanti Gauronskių koplyčia.

Po ilgų svarstymų ir pasitarimų 2005 m. gruodžio 8 d. parapijos pastoracinė taryba raštu kreipėsi į J. E. Vilkaviškio vyskupą R. Norvilą dėl naujos bažnyčios statymo.

2006 m. rugsėjo 25 d. vyskupas pasirašė dekretą, kuriuo pavedė klebonui Vytautui Kajokui pradėti naujos bažnyčios statybą. Taip prasidėjo naujas, viltingas etapas Alvito parapijos gyvenime.

2008 m. visuomenei pristatytas pirmasis bažnyčios projektas.

2009 m. liepos 26 d. vysk. Juozas Žemaitis pašventino naujos bažnyčios pamatus. Juos išliejo UAB „Vilkasta”.

Dėl lėšų trūkumo statybas teko pristabdyti. Vėliau, 2013 m., buvo koreguotas ir bažnyčios projektas. Tolimesnius projektavimo darbus vykdė architektas Vilius Urbonas.

Nuo 2015 m. vėl pamažu buvo vykdomi statybos darbai. Juos atliko Garliavoje įsikūrusios MB „Mureka“ meistrai.

2018 m. kovo 11 d. į Alvitą atvyko bendrovės „Teltonika“ steigėjas ir savininkas Arvydas Paukštys. Neseniai padėjęs atstatyti sudegusią Balbieriškio bažnyčią, jis nusprendė ir Alvitui ištiesti pagalbos ranką.

Po šio rėmėjo apsilankymo, jam parėmus per gana trumpą laiką įvykdyta didžioji dalis bažnyčios statybos darbų. Juos atliko Jono, Viliaus ir Roko Urbonų įmonė „Archis“, kuri ir Balbieriškyje po gaisro pastatė naująją bažnyčią.

Taip pat A. Paukščio rūpesčiu Alvito bažnyčiai užsakyti ir pagaminti vargonai. Jų gamyba pagal specialų užsakymą vyko Vokietijos kompanijoje „Oberlinger GmbH“.  

Šiandien jau džiaugiamės turėdami naują bažnyčią, kuriai konsekruoti pasirinkta titulinių atlaidų šv. Onos iškilmė, – liepos 26 d.

Po šv. Mišių, 16 val. vyks pirmasis naujųjų vargonų muzikos koncertas.

Visu bažnyčios statymo laikotarpiu aukomis ir konkrečiu darbu kiek galėdami prisidėjo ir Alvito parapijos žmonės.

Nuo pat pradžios bažnyčios statybų darbus savo nuolatine geranoriška pagalba rėmė ir Vilkaviškio rajono savivaldybė, atsirasdavo ir atskirų rėmėjų. Visiems rėmusiems  bažnyčios statybą nuoširdžiausiai dėkojame.

Ilgus metus brandinta viltis ir noras turėti naujus maldos namus pagaliau išsipildė.

Vilkaviškio vyskupijos kurija

2020 liepos 25, 11:00