Paieška

Vatican News
Kardinolas Sigitas Tamkevičius Kardinolas Sigitas Tamkevičius 

Kard. S. Tamkevičius: jei turėsime geras šeimas – turėsime ateitį

Liepos 8 dieną Žemaičių Kalvarijos atlaiduose buvo meldžiamasi už valstybės ir savivaldybių institucijų vadovus bei visus valstybės tarnautojus. Pamokslą sakė kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ.

Kardinolas kalbėjo apie Šventosios Šeimos gyvenimo ypatumus to meto visuomenėje. Jėzus moko mus rūpintis dangiškojo Tėvo reikalais. Darbas, susiklausymas, tarpusavio pagalba, kantrus nepriteklių pakėlimas ir pastovus ryšys su Dievu buvo pagrindiniai Šventosios Šeimos bruožai. Į šią šeimą per amžius žvelgė daug krikščioniškų šeimų ir mokėsi, kaip reikia dirbti, vargti ir nedejuoti iškylant kasdieniams sunkumams. Pamoksle kardinolas priminė, jog šiemet sukanka 100 metų nuo kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo ir kokią įtaką šiai ypatingai asmenybei darė jo šeima, ypač motina. Pamokslininkas kvietė melstis už šeimas, jaunąją kartą ir politikus bei valdžios žmones. Nuo jų įsitikinimų ir sprendimų labai daug priklausys, kokias turėsime šeimas ir Lietuvą. Jei turėsime geras šeimas, Lietuva turės ateitį, jei neturėsime gerų šeimų, vilties nėra. Baigdamas pamokslą kardinolas visus pakvietė kreiptis į Šeimų Karalienę, kad ji globotų mūsų šeimas kaip anuomet Nazarete globojo savo misijai besirengiantį Jėzų.

Ketvirtadienį Žemaičių Kalvarijoje meldžiamasi už kunigus ir vienuolius, už pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą. Mišias aukoti pakviestas Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Dalydamasis savo patirtimi bei popiežiaus Pranciškaus mokymu, arkivyskupas kalbėjo apie būtinybę, kad kunigai ir vienuoliai bei vienuolės liktų atviri Dievui ir žmonėms, netaptų senberniais ir senmergėmis. Dvasios žmogus pakviestas išmokti gyventi bendrystėje su Dievu ir žmonėmis, nepasiduoti liūdesiui, nuolat gyventi malonėje. Arkivyskupas drąsino atpažinti savąją tapatybę ir, užmirštant save, visiškai atsikreipti į kitą. Tada kunigystėje, vienuolystėje yra galimybė būti laimingais patiems ir tos laimės link palydėti kitus. 

Penktadienis Didžiųjų atlaidų programoje skirtas maldai už teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnus, šeštadienis – už jaunimą. Atlaidai baigsis sekmadienį švenčiama Žemaičių Kalvarijos parapijos diena.

Pagal kun. Andriejaus Sabaliausko pranešimą

2020 liepos 09, 14:14