Paieška

Georgo Ratzingerio laidotuvės Georgo Ratzingerio laidotuvės 

Georgo Ratzingerio laidotuvės Bavarijoje

Trečiadienį Bavarijos Regensburgo kapinėse buvo palaidotas popiežiaus emerito Benedikto XVI brolis Georgas Ratzingeris, miręs liepos 1 d. Laidotuvėms vadovavo Regensburgo arkivyskupas Rudolfas Voderholzeris. Gedulingų apeigų metu buvo perskaitytas popiežiaus emerito laiškas.

Benediktas XVI pirmiausiai dėkoja vietos vyskupui už paskutinį patarnavimą jo broliui, paskutinį palydėjimą žemiškuoju keliu. Popiežius emeritas taip pat dėkoja už rūpestingą globą, kuria buvo apsuptas jo brolis paskutiniais savo gyvenimo mėnesiais ir dienomis, dėkoja ir už jam pačiam skirtą labai šiltą priėmimą, kai jis birželio 18-ąją trumpam atvyko į Bavariją atsisveikinti su mirštančiu broliu. „Jis neprašė manęs, kad jį aplankyčiau“, – prisipažįsta Benediktas. „Bet aš jaučiau, kad tai buvo valanda, kurią aš turėjau būti su juo. Dėkoju Viešpačiui už vidinį ženklą, kurį jis man davė. Kai birželio 22 dienos rytą atsisveikinau su broliu, abu žinojome, kad tai paskutinis mūsų atsisveikinimas šiame pasaulyje. Bet mes taip pat žinojome, kad gerasis Dievas, kuris mums suteikė bendrystės malonę šiame pasaulyje, suteiks mums naują bendrystę ir amžinajame.“ „Džiaukis Dievo artumoje, brangusis Georgai“, – baigia laišką popiežius emeritas. (JM / Vatican News)

2020 liepos 08, 15:27