Paieška

Vokietijos vyskupai Vokietijos vyskupai  

Bažnyčios Vokietijoje dosni auka visuotinei Bažnyčiai

Katalikų Bažnyčia Vokietijoje per praėjusius metus išleido 591 milijoną eurų labdaros veiksmams visame pasaulyje. Pinigai paskirti vystymosi projektams Azijoje, Afrikoje, Pietų Amerikoje ir Rytų Europoje, pranešė penktadienį Vokietijos vyskupų konferencija.

Labdarai skirtą sumą sudaro įplaukos iš viešų ir biudžetinių Bažnyčios fondų bei aukų. Beje, vokiečių Bažnyčios labdarai per pastaruosius metus skiriamų aukų skaičius yra gerokai didesnis nei minėtoji suma, mat pastaroji neapima parapijų ir bažnytinių asociacijų, fundacijų ir mokyklų įnašo, kurį sunku apskaičiuoti.

Tai pasididžiavimą keliantis įspūdingas Bažnyčios Vokietijoje įnašas į visuotinės Bažnyčios gyvenimą, tvirtina Bambergo arkivyskupas Ludwig Schick, Vokietijos vyskupų konferencijos santykių su visuotine Bažnyčia pirmininkas. Jis pripažino, jog praėjusių metų aukų suma nesiekia praeityje buvusio rekordinio skaičiaus, bet, pasak jo, šie duomenys liudija, kad vokiečiai katalikai nėra abejingi neturto mažinimui ir stokojančiųjų poreikiams pasaulyje.

Bažnyčios Vokietijoje parama pirmiausia skiriama taikos ir teisingumo projektams. Apie paramos tikslus ir pobūdį išsamiau kalbama episkopato komisijos išplatintoje metinėje atskaitoje. Jos autoriai samprotauja apie religijos taikdariškas savybes ir religijų lyderiams iškylantį pavojų būti išnaudojamiems dėl politinių tikslų ir karų, įskaitant pilietinius karus. Būtent todėl Bažnyčia Vokietijoje paramą skiria pirmiausia tiems taikos projektams, kuriuos vykdant dalyvauja religijų atstovai.

Anot arkivyskupo Schick, koronaviruso pandemijos kontekste labai svarbu, kad globalinė gerovė būtų iškelta į politinių veiksmų centrą. „Pasaulio solidarumas, teisingumas ir vienybė yra būtinos sąlygos žmonijos laisvei ir saugiai ateičiai užtikrinti“. (SAK / Vatican News)

2020 liepos 28, 14:51