Paieška

Vatican News
T. Jean Cassaigne 1927 m. T. Jean Cassaigne 1927 m. 

Vietname prisimintas prancūzų misionieriaus šventumas

Vyskupas vietnamietis Juozapas Do Manh Hung, krašto episkopato atsakingasis už kunigus ir seminaristus, parašė laišką, kuriame birželio 19 dieną švenčiamos Švč. Jėzaus Širdies šventės proga paragino prisiminti prancūzų misionierių Jean Cassaigne (1895–1973), kuris didelę savo gyvenimo dalį paskyrė misijoms Vietname, ir semtis iš jo įkvėpimo. Į Vietnamą jis atvyko 1926 metais ir visų pirma atsidėjo darbui tarp etninių mažumų ir raupsuotųjų Di LInho vietovėje. 1941–1955 metais misionieriui buvo pavestos Saigono apaštališkojo vikaro pareigos. 2019 metų spalį Hošimino arkivyskupija užvedė jo beatifikacijos bylą.

Birželį minima Šventosios Jėzaus Širdies šventė akcentuoja beribę Dievo meilę žmonėms. Pasak vyskupo Juozapo Do Manh Hung, t. Cassaigne buvo ištikimas ir tvirtas tokios meilės mokinys. „Raupsuotųjų apaštalu“ vadintas misionierius apsigyveno tarp tų, kurie buvo išvyti iš savo kaimelių, jų išsižadėjo šeimos, šie žmonės nepaprastai skurdžiomis sąlygomis gyveno pamiškėse, palaikėse trobelėse. Jeanas Cassaigne to neišsigando, priešingai, gyvenimą tarp raupsuotųjų laikė Dievo dovana. 

Ir po vyskupo šventimų t. Cassaigne dažnai lankė savo raupsuotuosius, nešė jiems maistą, slaugė, rūpinosi jų pastoge, kol galiausiai pats užsikrėtė raupsais, atsistatydino iš apaštališkojo vikaro pareigų ir nešiojo raupsų ligos ženklus keliolika metų, iki savo mirties 1973–aisiais. Visą tą laiką jis gyveno viename iš savo paties įsteigtų centrų raupsuotiesiems ir galiausiai, kaip ir troško, buvo palaidotas kapinėse tarp kitų raupsuotųjų, kurių daugelį pakrikštijo.  

Vienas iš raupsuotųjų kolonijos narių laidotuvių dieną perskaitė šiuos žodžius: „Tėve, parodei mums tikrą kelią į dangų ir ši raupsuotųjų kolonija yra tavo darbo vaisius. Tavo dėka mums nieko netrūko: nei maisto, nei rūbų, nei vaistų. Tu mums visa tai parūpinai. (...) Brangus tėve, nieko negalėdami tau duoti, mes galime tik melsti Viešpatį už tave. Norime gyventi taip, kaip mokei, išlaikyti tarpusavio meilės ryšį, panašų į tavo meilę mums, kęsti savo kūno žaizdas taip, kaip tu mokei per visą savo gyvenimą tarp mūsų. Tėve, kai buvai gyvas, troškai būti toks, kaip mes, užsikrėsti raupsais ar maliarija, kentėti kaip ir mes, mirti tarp savo vaikų. Štai mūsų galutinis troškimas, kurį tau skiriame: melsk ir tu už mus, kad vieną dieną Viešpats mus palaikytų vertais prisijungti prie tavęs rojuje, vienybės rojuje“.

Vyskupas vietnamietis Juozapas Do Manh Hung pakvietė savo brolius kunigus ir visus tikinčiuosius apmąstyti šviesų prancūzų misionieriaus veidą ir patiems skleisti Jėzaus Širdies gerumą savo šeimose ir parapijose. Birželio 12 dieną vyskupas Hung taip pat pašventins t. Jeanui Cassaigne dedikuotą koplyčią Ta Pao Marijos centre. (RK / Vatican News)

2020 birželio 09, 14:46