Paieška

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas 

Telšiai atsisveikino su arkivysk. K. Kėvalu; trečiadienį – ingresas į Kauno katedrą

Birželio 18 dieną į Telšių katedrą rinkosi kunigai, gausus būrys tikinčiųjų. Tą dieną 11 val. padėkos Mišias aukojo Telšių vyskupijai vadovavęs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Koncelebravo arti šimto kunigų.

Arkivyskupas dėkojo Dievui už trejus tarnystės Telšių vyskupijoje metus, sutiktus žmones ir nuveiktus darbus, apžvelgė savo laiką, praleistą Žemaitijoje, Telšių vyskupijoje. Jis džiaugėsi žmonėmis, šio krašto unikalumu. Didžiausioje Lietuvoje vyskupijoje vyskupas darbavosi intensyviai lankydamas parapijas, keliaudamas po vyskupiją, susitikdamas su kunigais ir kitais žmonėmis. Dėkojo pastoraciniams centrams, džiaugėsi daugeliu iniciatyvų. Pamoksle priminė turtingą Žemaitijos istoriją bei daugybę ryškių asmenybių. Pasidžiaugė civilinės valdžios bendradarbiavimu įgyvendinant įvairius bendrus su Bažnyčia projektus. Telšių vyskupija garsėja maldingumo praktikomis, atlaidų šventimu, unikalia Žemaičių Kalvarijos Šventove, giedamais Kalnais, kitomis giliomis ir gyvomis tradicijomis. Vyskupas priminė žymiausius Telšių vyskupijos vyskupus, dėkodamas Dievui už jų paliktą įdirbį, svarbų iki šių dienų. Pamokslo metu ne kartą nuskambėjo žemaitiškai ištartos frazės ar žemaičiams būdingi posakiai, taip sukeldami džiugią nuotaiką ir audringas klausytojų ovacijas.

Šv. Mišių pabaigoje suteikus palaiminimą į ilgą eilę rikiavosi gausybė norinčių tarti arkivyskupui padėkos žodžius. Visų Telšių vyskupijos kunigų vardu į arkivyskupą kreipėsi kan. Vilius Viktoravičius ir prel. Juozas Šiurys.

Telšių vyskupija atsisveikino su aštuntuoju Telšių vyskupijos ganytoju. Nuo 1926 m. Telšių vyskupijai vadovavo aštuoni vyskupai, o 2020 m. birželio 29 dieną yra numatytas devintojo ganytojo ingresas į Telšių vyskupijos Katedrą. Juo, popiežiaus Pranciškaus paskyrimu, tapo vyskupas Algirdas Jurevičius.

Iš Telšių vyskupijos kun. Andriejus Sabaliauskas

 

Birželio 24 d. Kęstutis Kėvalas pradės Kauno arkivyskupo tarnystę

Birželio 24-ąją, švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą, Kauno katedroje įvyks iškilmingas naujojo ganytojo sutikimas. Nuo to momento Kauno arkivyskupo metropolito tarnystę pradės Kęstutis Kėvalas, kurį popiežius Pranciškus paskyrė dar vasario 19 dieną, tačiau dėl šalyje paskelbto karantino tik dabar jis galės visateisiai pradėti eiti pareigas.

Naujojo arkivyskupo sutikimo iškilmės prasidės 11 val. prie Kauno katedros durų; iš čia palydėtas į Švenčiausiojo Sakramento koplyčią, kur trumpai tyloje pasimels, po to jis vadovaus iškilmingai Eucharistijos liturgijai, švęsimai drauge su apaštališkuoju nuncijumi, Lietuvos bei užsienio vyskupais, kunigais, diakonais, vienuoliais bei visos Dievo tautos atstovais. Kauno Bažnyčia, minėdama savo dangiškąjį globėją Joną Krikštytoją, su dėkingumu Dievui priims naująjį savo ganytoją, kurį pats Viešpats jai siunčia.

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas yra penktasis ordinaras Kauno arkivyskupijos istorijoje nuo 1926 metų ir tęsia eilę didžių jos ganytojų, kaip pirmasis arkivyskupas, Šventojo Rašto vertėjas Juozapas Jonas Skvireckas, kardinolai Vincentas Sladkevičius MIC bei Sigitas Tamkevičius SJ, arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ.

Kauno arkivyskupijos informacija

2020 birželio 19, 09:27