Paieška

Seniausias pasaulyje vyskupas mirė nuo Covid-19

Sekmadienį, birželio 21-ąją, Čilėje mirė arkivyskupas Bernardino Piñera Carvallo. Jis buvo seniausias katalikų vyskupas pasaulyje, rugsėjį jam būtų sukakę 105 metai.

Gegužės pabaigoje jis užsikrėtė koronavirusu, gegužės 30 d. buvo paguldytas į ligoninę, sveikatos būklė vis blogėjo, po trijų savaičių vyskupas mirė nuo Covid-19 sukeltų palučių uždegimo komplikacijų.

Bernardino Piñera Carvallo gimė 1915 m. rugsėjo 22 d. Paryžiuje. Su šeima grįžo į Čilę, studijavo mediciną, nuo 1941 m. pradėjo dirbti kaip gydytojas. Išvyko į JAV tęsti medicinos studijų. Tačiau kaip tik tuo metu jo gyvenimas pasuko nauja vaga, Bernardino Piñera Carvallo įstojo į kunigų seminariją ir 1947 m. buvo įšventintas Čilės Santjago arkivyskupijos kunigu.

Kunigo tarnystę jis pradėjo kaip katalikų jaunimo sielovadininkas ir jaunimo organizacijų kapelionas, taip pat dėstė Santjago katalikų universitete ir kelerius metus buvo jo vicerektorius. 1958 m. popiežius Pijus XII jį paskyrė Talca vyskupijos vyskupu augziliaru, o po dvejų metų popiežiaus Jono XXIII buvo paskirtas Temuco vyskupijos vyskupu ordinaru.

Vyskupas Bernardino Piñera Carvallo dalyvavo visose keturiose Vatikano II Susirinkimo sesijose. Du kartus kaip Bažnyčios Čilėje atstovas dalyvavo Vyskupų sinoduose. 1983 m. popiežius Jonas Paulius II jį paskyrė La Serena arkivyskupijos vadovu. Arkivyskupas Bernardino Piñera Carvallo pasitraukė iš pareigų 1990 m.

Prieš dvejus metus Bažnyčioje Čilėje kilus dvasininkų pedofilijos skandalui, kaltinimų sulaukė ir arkivyskupas Bernardino Piñera Carvallo. 2018 m. jis buvo apkaltintas savo vyskupijos dvasininko, vėliau tapusio vyskupu, José Coxo nusikaltimų dangstymu. Po atlikto tyrimo pastarasis buvo pripažintas kaltu ir pašalintas iš dvasininkų luomo. Pernai seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius buvo apkaltintas ir arkivyskupas Bernardino Piñera Carvallo, tačiau jis atmetė kaltinimus, pareikšdamas, kad visada sąžiningai vykdė savo tarnystę.

Mirus arkivyskupui Bernardino Piñera Carvallo, dabar seniausias katalikų ganytojas pasaulyje yra Kanarų salų La Laguna vyskupijos emeritas vyskupas Damian Iguacen Borau. Šiuo metu pasaulyje iš viso yra penki šimto metų amžiaus ribą peržengę vyskupai. (JM / Vatican News)

2020 birželio 23, 15:49