Paieška

Vatican News
 Koncertas prie Vilniaus katedros 2020 06 01 Koncertas prie Vilniaus katedros 2020 06 01  (AFP or licensors)

Savaitės Lietuvoje apžvalga (birželio 6)

Sekminių žinia pranoksta liturginės iškilmės dieną: Su Sekminėmis Bažnyčia ne tik gimė – ji iškart pradėjo savo misiją, – sakė arkivyskupas Gintaras Grušas pamoksle Vilniaus Kalvarijose. Pasak jo, pirmųjų Sekminių įvykio aprašyme galima įžvelgti mūsų laikams reikalingą „susikalbėjimo malonę“: gailestingos ir pasiaukojančios meilės kalba yra suprantama visų tautų, kultūrų ir religijų žmonėms.

Arkivyskupas kvietė naujai apmąstyti karantino patirtis, kai „užsidarė bažnyčių durys, bet atsivėrė interneto galimybių langas“. Kai kurie žmonės dažniau įsijungdavo Mišių transliacijas, ėmė daugiau melstis asmeniškai ir šeimose. „Dvasia nuolat kuria naują dangų ir naują žemę, pradėdama nuo kiekvieno asmens širdies“ „ Jei leisimės atnaujinami, atsinaujins ir mūsų santykiai, šeimos, darbovietės, atsinaujins mūsų Bažnyčia ir šalis“, – sakė ganytojas.

Internete galima pasidžiaugti Vilniaus Kalvarijose vykusios Sekminių vigilijos ir jaunimo dienos vaizdo įrašais.

Kardinolo Sigito Tamkevičiaus, arkivyskupų Kęstučio Kėvalo ir Liongino Virbalo SJ homilijų vaizdo įrašai leidžia patirti Šiluvoje švęstų Sekminių nuotaiką, „karantino nepaisančios“ Šventosios Dvasios veikimą. 

Šiauliuose jau ketverius metus iš eilės Sekmines drauge švenčia įvairių konfesijų krikščionys; švenčiama atviroje miesto erdvėje, o šią gražią tradiciją formuoja Šiaulių miesto ekumeninė grupė, susibūrusi iš ganytojų bei tikinčiųjų. Kiekvienais metais Šiauliuose vykstančioms ekumeninėms Sekminėms parenkamas aktualus šūkis. Šių metų Sekminių šventės tema atspindi prabudimą po pandemijos suvaržymų: „Pabusk, kelkis ir ateik …Į Sekminių miestą“. Tai primena ir prieš trejus metus skambėjusį šūkį „Šiauliai – Sekminių miestas“.

Šiemet šventės eigą teko derinti pagal laipsniškai lengvinamus karantino reikalavimus.  Paskutinį gegužės sekmadienį Šiaulių krikščionys surengė nuotolinę Sekminių vigilijos transliaciją facebook tinkle. Dvasiškai pabusti kvietė transliacijos metu kalbėję bendruomenių ganytojai, giedojo šlovinimo grupės ir atlikėjai. Pirmąjį birželio sekmadienį sušvelninus karantino sąlygas ekumeninis Sekminių šventimas surengtas Šiaulių savivaldybės skverelyje. Šiauliuose skirtingų konfesijų krikščionys visus vienijantį pamatą išreiškia bendrai kalbėdami „Tėve mūsų“ maldą ir Nikėjos-Konstantinopolio Tikėjimo išpažinimą. Gražų Šiaulių krikščionių bendradarbiavimą liudija ir Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro patalpose jau trejus metus veikiant Biblijos mokykla.

Tuoj po Sekminių minint Švč. M. Mariją Bažnyčios Motiną paskelbta žinia apie vyskupo Algirdo Jurevičiaus paskyrimą Telšių ordinaru. Vyskupo Algirdo Jurevičiaus įžengimas į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą numatytas apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmėje birželio 29-ąją.

Laikraštyje „XXI amžius“ aprašoma birželio 1-ąją Telšiuose iškilmingai minėta vyskupijos dangiškojo globėjo kankinio šv. Justino diena. Iškilmėje Telšių katedroje susirinkusiems dvasininkams ir pasauliečiams buvo paskelbta žinia apie vyskupo Algirdo Jurevičiaus paskyrimą Telšių ganytoju.

Šv. Justino šventėje laišku į Telšių vyskupijos tikinčiuosius kreipėsi tarnystę Žemaitijoje baigiantis vyskupas Kęstutis Kėvalas. Jis aptaria karantino netikėtai pakoreguotus vyskupijos pastoracinius planus, drauge apžvelgia, kaip įvairiose sielovados srityse sugebėta kūrybingai prisitaikyti prie laiko iššūkių. Jis džiaugiasi Telšių kunigų seminarijos indėliu rengiant visus būsimuosius Lietuvos kunigus, taip pat tuo, kad Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldos ir giedojimo tradicijai suteikiamas nematerialaus Lietuvos kultūros paveldo titulas.

Karantino sąlygos paveikė ir kunigystės šventimų aplinką. Šeštadienį prieš Šeštines Vilniaus kunigų seminarijoje kunigystės šventimai suteikti šios seminarijos auklėtiniui Valdemarui Širvinski, pastaruoju metu tarnavusiam ugdytoju Telšiuose veikiančiame Lietuvos seminarijų popedeutiniame kurse. Pirmąsias Mišias naujai įšventintas kunigas aukojo Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos koplyčioje, o pirmąjį birželio sekmadienį – Vilniaus arkikatedroje. Tą pačią dieną Vilniaus seminarijoje diakonu pašventintas Darius Graževič.

Sekminių išvakarėse Lietuvos vyrų karmelitų bendruomenė pasipildė nauju dvasininku. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus įgaliotas ir gavęs Varšuvos Basųjų karmelitų provincijolo Jano Piotro Malickio OCD pavedimą, Kauno Šventojo Kryžiaus (karmelitų) bažnyčioje suteikė kunigystės šventimus diakonui Jėzaus Jonui OCD. Radviliškyje gimęs brolis Jėzaus Jonas OCD (Vidas Labanauskas), studijavo Poznanės Basųjų karmelitų seminarijoje, o filosofijos ir teologijos studijas baigė Ispanijoje. Prieš penkerius metus davė amžinuosius įžadus ir tapo Varšuvos Basųjų karmelitų provincijos nariu.  Prieš metus Poznanėje priėmęs diakono šventimus buvo provincijolo siųstas sielovadinei tarnystei į Kauno Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapiją.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje rašoma apie „Siono“ katalikų evangelizacinę bendruomenę, vadovaujamą ne kartą Lietuvoje viešėjusios katalikų charizminio atsinaujinimo tarnautojos Michelle Moran. Šią vasarą Siono bendruomenė drauge su Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba Telšių vyskupijoje organizuoja tarptautinę evangelizacinę mokyklą jaunimui, apimančią vienerių metų programą. Apie Siono bendruomenę ir planuojamą mokyklą Lietuvoje pasakoja septintus metus Siono bendruomenėje gyvenanti klaipėdietė Violeta Čipkutė.

„Bernadinai.lt“ taip pat primena, kaip sovietmečiu buldozeriu išgriautos Veprių Kalvarijos. Koplytėlės atstatytos atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.

Savaitraštyje „Savaitė“ Sekminių proga kalbinamas pranciškonas kun. Arūnas Peškaitis OFM. Jis prisimena prieš 25 metus išgyventą įspūdingą Sekminių šventimą, kai po naktinio maldos budėjimo anuomet dar nerestauruotoje Bernardinų bažnyčioje jo dalyviai kopė į Trijų kryžių kalną, nuo ten laimino Vilniaus miestą. Pokalbyje aptariamos ir kitos šio kunigo ir psichologo veiklos sritys: sielovados pagalba kaliniams, bendravimas su kūrybos pasaulio žmonėmis, publicistika.

Kastantas Lukėnas

2020 birželio 07, 12:12