Paieška

Vatican News
2018.10.17 Kestutis Kevalas, Vescovo di Telsiai (Lituania)

Savaitės Lietuvoje apžvalga (birželio 27)

Ypatingas šios savaitės įvykis, viltingai džiuginęs ne tik bažnytinę bendruomenę, buvo Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo tarnystės pradžios iškilmė. Jau apeigų pradžioje liturgiją komentavęs kun. Artūras Kazlauskas patikslino iškilmės pavadinimo prasmę: vyskupo ingreso arba įžengimo į katedrą liturgijoje pabrėžtinas pasitinkančios ganytoją Dievo tautos vaidmuo. Todėl dalyviams šia proga parengtuose maldynuose iškilmė pavadinta „arkivyskupo Kęstučio Kėvalo sutikimu Kauno arkikatedroje“.

Pasitikimo arba susitikimo ženklai ryškėjo visos šventės metu: liturgijos akcentuose, politikų sveikinimo kalbose, kur oficialius tekstus gaivino asmeninių susitikimų intarpai, bendravime šventinėje agapėje svetingame Seminarijos kieme. Šiltą susitikimo nuotaiką skleidė pirmiausia naujojo ganytojo asmuo su daugeliui pažįstama šypsena ir siekiu kuo plačiau skleisti visuomeninę santarvę. Prezidentas Gitanas Nausėda sveikinimo kalboje taip pat įterpė komplimentą apie arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui būdingą ir žmones džiuginantį humoro jausmą.

Iškilmė Kauno arkivyskupijos globėjo šv. Jono Krikštytojo dieną transliuota per LRT televiziją, Marijos radiją. Dėl tebegaliojančių masinių renginių ribojimų daliai žmonių teko likti lauke ir stebėti liturgiją įrengtuose ekranuose. Liturgiją šventė Lietuvos hierarchai, tarp jų svečiai ganytojai iš Rygos ir Elko. Ingreso iškilmę savo dalyvavimu pagerbė ortodoksų, liuteronų ir reformatų Bažnyčių atstovai, aukštieji politiniai vadovai, savivaldos atstovai. Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petar Rajič susirinkusiems perskaitė, po to vaizdžiu gestu parodė kaligrafiškai išrašytą naujojo metropolito paskyrimo raštą. Pagarbą ir klusnumą ganytojui išreiškė kunigai, diakonai, pašvęstojo gyvenimo ir pasauliečių atstovai.

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas homilijoje kalbėjo apie Kauno arkikatedros sienų bei skliautų saugomą garbingą istoriją, su ja susijusių įvykių bei asmenų atmintį. Tarp jų paminėtas ir pirmasis Kauno arkivyskupas Juozapas Jonas Skvireckas: pagal jo antrąjį vardą arkivyskupija pavesta šv. Jono Krikštytojo globai. Drauge ganytojas pažymėjo, kad šventovės pastato reikšmė apima daug daugiau: jis simbolizuoja gyvąją Bažnyčią, yra tarsi Dangaus karalystės ambasada žemėje, tai Dievo ir žmogaus susitikimo vieta. Jėzaus atneštą vaizduotę pranokstančią žinią pirmiausia paskelbė „tyruose šaukiančiojo balsas“, Jonas Krikštytojas. Jėzaus pirmtako Jono Krikštytojo pavyzdys rodo, kad būti pranašu ir tiesiai įvardinti blogį yra pavojinga, tai galiausiai baigiasi kankinyste.

Šiandien šią pranašišką misiją tęsia Bažnyčia. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas įvardino kelias labai svarbias tiesas visuomenės atžvilgiu: tai besąlygiška pagarba žmogaus gyvybei; antra, vyro ir moters santuokos bei lytiškumo sakralumas; trečias dalykas – tikėjimo ir sąžinės laisvė. Jis citavo popiežiaus Jono Pauliaus II įspėjimą: „Istorija moko, kad demokratija be dvasinių vertybių virsta aiškiu ar paslėptu totalitarizmu.“

Nubrėžęs šiandienos Bažnyčiai tenkančius uždavinius, pranokstančius trapaus žmogaus jėgas, ganytojas drąsino save ir visus tikinčiuosius Jėzaus raginimu „Nebijokite!“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo pamoksle nuskambėję lakūs posakiai nugulė į straipsnių antraštes. „Bernardinai.lt“ dienraštyje publikacija pavadinta „Esu paprastas žmogus, kilęs iš „gretimo rajono“ – su numanomu gestu ir šypsena gimtųjų Šančių pusėn. Ne tik politikams įstrigo jo raginimas kurti santarvę, bent geranoriškai pripažįstant: „Sutariame, kad nesutariame“.

Kauno arkivyskupijos globėjo šv. Jono Krikštytojo dieną paprastai pagerbiami nusipelnę arkivyskupijos sielovados institucijų ir parapijų žmones. Šiemet šiai tradicijai, kaip ir daugeliui kitų iniciatyvų, pasirengti sutrukdė karantino ribojimai, tačiau vienas apdovanojimas vis dėlto buvo įteiktas. Praėjusį sekmadienį per vyskupo Algirdo Jurevičiaus padėkos ir atsisveikinimo Mišias Kauno arkikatedroje Šiluvos Dievo Motinos atminimo medaliu buvo pagerbtas ilgametis Kunigų seminarijos darbuotojas, kiemo darbininkas Algirdas Račkauskas.

Prieš pradėdamas tarnystę Telšių vyskupijoje vyskupas Algirdas Jurevičius į tikinčiuosius kreipėsi laišku, kuriame primena Kristaus priesaką: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ Žodis „eikite“ atneša kūrybines permainas ir praktiškai įvykdo popiežiaus Pranciškaus kvietimą išeiti iš savo komforto zonų ir atsiverti naujai Dievo teikiamai tikrovei, – rašo paskirtasis Telšių ganytojas. Ateidamas į jam mažai pažįstamą Žemaitiją ir Mažąją Lietuvą vyskupas sako : „Būsiu labai reikalingas Jūsų padrąsinančio žodžio ir palaikančios maldos“ Vyskupas visus kviečia dalyvauti Žemaičių Kalvarijos atlaiduose ir ten artimiau susitikti Kryžiaus kelyje.

Pirmadienį, Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmėje numatytas vyskupo Algirdo Jurevičiaus įžengimas į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą.

Joninių išvakarėse, Vilniaus Bernardinų bažnyčioje atsisveikinta su amžinybėn iškeliavusia populiaria estrados dainininke Nelly Paltiniene. „Bernardinai.lt“ dienraštyje su dainininke bendravęs kunigas Arūnas Peškaitis OFM pasakoja ir apie N. Paltinienės bendradarbiavimą su Bernardinų bažnyčia bei vienuolynu, rengiant tradicija tapusius Velykų ir Kalėdų koncertus, renkant lėšas menkiau aprūpintiems senjorų globos namams.

„Bernardinai.lt“ dienraščio skaitomiausių straipsnių skiltis atskleidžia skaitytojų nuomonę bei vertinimo kriterijus. Šioje skiltyje jau kuris laikas pasitinka Obelių, Kriaunų ir Aleksandravėlės klebono Laimono Nedvecko šypsena ir „Artumos“ publikacija „Iš kaimo klebono gyvenimo“; taip pat

išmintingas klebono patarimas – užuot pykus ant valdžios prisižiūrėjus televizijos, verčiau pasiskaityti krikščioniškos spaudos.

Pirmadienį Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje skambėjo klasikinės ir sakralinės muzikos atidarymo koncertas iš ciklo „Muzikinės bažnyčių naktys Šiaulių rajone“.

Vasaros ketvirtadieniais Vilniaus arkikatedra kviečia į vargonų muzikos koncertus.

Vilkaviškio vyskupija praneša apie praėjusį sekmadienį vykusią šventę Leipalingyje: Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje pašventintas naujas akmeninis altorius.

Šeštadienį Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje diakonui Normundui Figurinui suteikti kunigystės šventimai. Pirmąsias iškilmingas Mišias naujai įšventintas kunigas aukojo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Kastantas Lukėnas

2020 birželio 27, 16:16