Paieška

Prisimintas Irake prieš 13 metų nužudytas kunigas

2007 m. birželio 3 d. Mosulo mieste, Šiaurės Irake, Islamo valstybės teroristai nužudė 35 metų kunigą Ragheedą Ganni. Šiandien kunigas Ganni ir kartu su juo nužudyti trys diakonai yra kandidatai į šventuosius. Buvo pradėta beatifikacijos ir kanonizacijos byla.

„Buvo įsakyta uždaryti bažnyčią. Kodėl to nepadarei?“ Kunigas teroristams atsakė: „Negaliu uždaryti Dievo namų“. Tai buvo paskutiniai jo ištarti žodžiai. Mosulo Šventosios Dvasios bažnyčioje buvo ką tik pasibaigusios Mišios. Tikintieji po Mišių greitai išsiskirstė. Bažnyčioje buvo likę tik kunigas Ganni ir trys liturgijoje patarnavę diakonai – kunigo pusbrolis Basmanas Daoudas bei Wahidas Isho ir Gassanas Bidawedas. Visi keturi buvo nužudyti, o jų kūnai užminuoti, kad niekas negalėtų prie jų prieiti. Ir iš tiesų ilgokai užtruko, kol policija nukenksmino užtaisus ir buvo galima  kankinius palaidoti.

JAV Detroito katalikų chaldėjų vyskupijos prašymu, Šventųjų skelbimo kongregacija leido pradėti kunigo ir trijų diakonų kankinystės tyrimo bylą. Byla vyskupijoje buvo užbaigta pernai vasarą. Dabar ją tęsia Šventųjų skelbimo kongregacija Vatikane.

Nė kiek neabejojame, kad kunigas ir diakonai yra kankiniai, jų nužudymo sukakties proga sakė Vatikano radijui kunigas Rabwaras Basa, neseniai išleistos kunigo Ganni biografijos autorius. Kunigo ir diakonų mirtis nebuvo netikėtas vienkartinis išpuolis. Mosulo Šventosios Dvasios klebonas kunigas Ganni buvo sulaukęs ne vieno grasinimo, jis gerai suprato pavojų ir visiškai sąmoningai apsisprendė niekur nesitraukti, nenusileisti bauginimams, kad ir kas būtų, iki galo tarnauti Dievui ir žmonėms. Pasak biografo, kunigą galima vadinti Eucharistijos kankinu, nes paskutinis jo patarnavimas žmonėms buvo jo aukotos Mišos, Eucharistijos auka ir žmonėms jo suteikta Komunija. Jis žinojo, kad jam gresia mirtis ir nesitraukė, tarnavo iki galo, praliejo kraują už Kristų. (JM / Vatican News)

2020 birželio 08, 15:31