Paieška

Petro ir Pauliaus iškilmė. Palijaus ženklas

Pirmadienį, birželio 29-ąją, Romos Bažnyčia švenčia savo pagrindinių dangiškųjų globėjų – šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus – iškilmę. Ant apaštalo Petro kapo pastatytoje Vatikano bazilikoje popiežiaus Pranciškus aukoja iškilmės Mišias. Vienas iš svarbių popiežiaus vadovaujamų iškilmių momentų – naujiems arkivyskupams metropolitams skirtų palijų pašventinimas.

Palijus – iš vilnos ir šilko pagaminta juosta – yra arkivyskupų metropolitų naudojamų liturginių rūbų dalis. Arkivyskupui ant pečių uždedamas palijus simbolizuoja Kristaus jungą, tai yra klusnų pasiryžimą ištikimai tarnauti Kristui ir jo Bažnyčiai. Iš popiežiaus rankų gaunamas palijus taip pat yra vietinių Bažnyčių vienybės su Romos Bažnyčia bei vietinėms Bažnyčioms vadovaujančių ganytojų vienybės su popiežiumi ir klusnumo jam simbolis.

Anksčiau šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės proga į Romą atvykdavo visi nauji metų eigoje paskirti arkivyskupai metropolitai. Jie kartu su popiežiumi koncelebruodavo iškilmės Mišias ir jų metu popiežius jiems uždėdavo palijų. Šią tvarką 2015 m. pakeitė popiežius Pranciškus. Jis nusprendė, kad palijaus uždėjimo naujiems arkivyskupams metropolitams iškilmės vyktų ne Romoje, bet arkivyskupų vadovaujamose vietinėse Bažnyčiose. Palijų įteikiant ne Romoje, bet vietinėje Bažnyčioje iškilmėje gali dalyvauti vietinė bendruomenė.

Romoje aukodamas iškilmės Mišias popiežius pašventina naujiems arkivyskupams skirtus palijus. Vėliau jie perduodami šalių, kuriose buvo paskirta naujų arkivyskupų, nunciatūroms ir nuncijai popiežiaus vardu įteikia palijus arkivyskupams. Tokia palijaus įteikimo tvarka turi ir kitą svarbų aspektą: palijaus įteikimo iškilmėje arkivyskupijos sostinėje dalyvauja ir tai pačiai bažnytinei provincijai priklausančių sufraganinių vyskupijų ganytojai ir tikintieji, tuo pabrėžiant arkivyskupo metropolito ryšį su sufraganinių vyskupijų ganytojais ir bendruomenėmis.

Šiemet Petrinių iškilmių metų šventinami net 55 palijai: vienas, skirtas naujajam kardinolų kolegijos dekanui kardinolui Giovanni Battista Re, ir kiti 54 – arkivyskupams visame pasaulyje. Pirmadienį popiežiaus palaimintas palijus bus įteiktas ir naujajam Kauno arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui. Jis Kauno arkivyskupu buvo paskirtas šių metų vasario 19 d., o iškilmingai įžengė į Kauno katedrą ir pradėjo vadovauti arkivyskupijai tik prieš kelias dienas – Šv. Jono Krikštytojo iškilmės dieną, birželio 24-ąją.

Iš 54 naujų arkivyskupų, kuriems šiemet suteikiami palijai, daugiausiai, net 17, vadovauja vietinėms bažnyčioms Lotynų Amerikoje;  13 – Afrikoje, 9 – Europoje, po 6 – Šiaurės Amerikoje ir Azijoje, 3 – Okeanijoje.

Kaip minėta, asmeniškai iš popiežiaus rankų palijų gauna tik kardinolas Re, kardinolų kolegijos dekanas. Jis visų vardu prisiekia ištikimybę šv. Petrui, šventai visuotinei apaštališkajai Romos Bažnyčiai, popiežiui ir teisėtiems jo įpėdiniams. (JM / Vatican News)

2020 birželio 28, 15:49