Paieška

Šv. Petro statula bazilikoje Šv. Petro statula bazilikoje 

Petrinės Romoje bus švenčiamos be didelių renginių

Artėja popiežiaus vadovaujamos Romos vyskupijos ir Romos miesto globėjų – apaštalų šventųjų Petro ir Pauliaus – šventė. Dėl pandemijos šiemet ji bus švenčiama kur kas kukliau negu kitais metais.

Svarbiausias šventės momentas bus pirmadienio, birželio 29-osios, rytą popiežiaus Pranciškaus aukojamos Mišios Šv. Petro bazilikoje. Mišiose negalės laisvai dalyvauti maldininkai, nes vis dar taikomi žmonių susibūrimų apribojimai.

Apaštalų šventųjų Petro ir Pauliaus šventė pabrėžia visų vietinių Bažnyčių ryšį su Petro Sostu. Šią dieną popiežius šventina palijus, kurie yra įteikiami metų eigoje paskirtiems naujiems arkivyskupams metropolitams. Anksčiau palijai būdavo įteikiami Petrinių Mišių metu. Naujieji arkivyskupai koncelebruodavo kartu su popiežiumi. Prieš keletą metų ši tvarka buvo pakeista ir per Petrines Romoje pašventinti palijai įteikiami arkivyskupams jų vietinėse Bažnyčiose. Tačiau jei ir būtų išlikęs paprotys palijų įteikti Romoje, šiemet dėl pandemijos būtų reikėję jo atsisakyti.

Kita vietinių Bažnyčių vienybės solidarumo su Roma išraiška yra vadinamojo Šv. Petro skatiko rinkliava. Visame pasaulyje šia proga surinktos aukos perduodamos popiežiui ir jis jomis paremia labiausiai stokojančias vietines bendruomenes arba stichinių nelaimių aukas. Dėl pandemijos šiemet ir rinkliava nukelta į spalio 4-ąją.

Dėl pandemijos ir Romos mieste teko atsisakyti miesto globėjų šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmės renginių. Nebus šventinių susibūrimų, mugių, knygų pristatymų, kasmet rengtų Tibro pakrantės ruože nuo Angelo pilies iki salos. (JM / Vatican News)

2020 birželio 23, 16:32