Paieška

Anders Arborelius ir Karin Johannesson Anders Arborelius ir Karin Johannesson 

Pandemijos rūpesčiai Švedijoje – mirtys, jaunimas, senoliai

Prie mūsų labiau prisiartino mirtis, sako kardinolas Anders Arborelius, Stokhomo vyskupas, komentuodamas padėtį koronaviruso pandemijos apimtoje Švedijoje. 48 000 infekuotų ir daugiau kaip 800 mirusių nuo Covid–19. Tai dar ne viskas. Kardinolui ypač rūpi jaunimo psichinė sveikata. Apie pandemijos krizės metams iššūkius Arboreliusas dalijosi mintimis savo laiške apie gyvenimo trapumą ir šventumą, praneša italų katalikų žinių agentūra SIR.

Prie mūsų labiau prisiartino mirtis, sako kardinolas Anders Arborelius, Stokhomo vyskupas, komentuodamas padėtį koronaviruso pandemijos apimtoje Švedijoje. 48 000 infekuotų ir daugiau kaip 800 mirusių nuo Covid–19. Tai dar ne viskas. Kardinolui ypač rūpi jaunimo psichinė sveikata. Apie pandemijos krizės metams iššūkius Arboreliusas dalijosi mintimis savo laiške apie gyvenimo trapumą ir šventumą, praneša italų katalikų žinių agentūra SIR.

Kardinolas dalijosi susirūpinimu įvairiais klausimais. Jis reiškė nuostabą, kad nuo koronaviruso mirusių švedų nekrologai užpildo dešimtis laikraščių puslapių, bet neminimos nuo epidemijos dar skaudžiau nukenčiančių migrantų mirtys. Jis taip pat reiškė susirūpinimą dėl viruso pažeidžiamų senolių, guodėsi, kad trijose Švedijos katalikų bendruomenės išlaikomose senelių prieglaudose užsikrėtimų ligi šiol nebuvo. Jis klausė, ką dar reikėtų daryti, kad visi senoliai, kurie jaučiasi dar labiau apleisti ir pažeidžiami, būtų apsaugoti ir palydimi. Kardinolas ragina bendruomenes būti atidesnėms, prisiimti politinę atsakomybę už senolių gyvenimo sąlygas.

Kardinolas Anders Arborelius laiške išsakė rūpestį ir dėl jaunimo savižudybių. Tai įsisenėjusi problema, tačiau padėtis nepagerėjo pandemijos laikotarpiu. Labai didelis savižudybių skaičius yra skaudulys, švedų visuomenė ieško sprendimų, tačiau ir krikščionių bendruomenė turi prisiimti atsakomybę, spręsti, ką daryti, pažymėjo Stokholmo katalikų ganytojas.

Jis laiške prašė dvasininkų, kad pirmieji susirūpintų šiais klausimais. Pasak jo, pandemijos laikotarpis parodė, koks didelis žmonių dvasinės globos ir palydėjimo uždavinys.

Bažnyčios vėl atsidaro, bet ne visi grįžta, parašė kardinolas Arborelius. Jis reiškė padėką kunigams, kūrybingai palaikantiems gyvą ryšį su tikinčiaisiais. Laiške paminėti abortai – kiekviena žmogaus gyvybė neliestina, krikščionių uždavinys liudyti pagarbą žmogaus gyvybei.

Pasak kardinolo Arboreliuso, Covid-19 krizė gali iškelti tai, kas žmoguje bjauriausia ir gražiausia. Jis paprašė Kristaus meilės kupinomis akimis žvelgti į kiekvieną žmogų, jo pasiunčiamą į mūsų gyvenimo kelią.

Šeštadienį, birželio 20 dieną, baigėsi pirmosios Švedijoje ekumeninės rekolekcijos. Keturios dvasinių pratybų konferencijos tema: „Dievo vidinė buveinė. Ramybė krizės ir baimės laikotarpiu“ surengtos internete. Į Sekminių išvakarėse pradėtas ekumenines rekolekcijas pakvietė ir joms vadovavo Švedijos liuteronų ir katalikų ganytojai: basųjų karmelitų vienuolis kardinolas Anders Arborelius ir Upsalos liuteronų Bažnyčios vyskupė Karin Johannesson. (SAK / Vatican News)

2020 birželio 22, 13:21