Paieška

Olandija. Pandemija uždarė bažnyčias, bet Viešpats mūsų neapleido

Olandijos katalikų ganytojai Sekminių proga paskelbtame pastoraciniame laiške išsakė artumą daugeliui žmonių, kentėjusių kritiškos koronaviruso pandemijos fazės šalyje metu. Bažnyčia patyrė beprecedentę situaciją dėl uždarytų parapijų bažnyčių ir pastoracinės veiklos apribojimų. Pastaruosius mėnesius ženklino mirtys, vienatvė, atstumas tarp žmonių ir darbo vietų praradimas, rašo ganytojai.

Mūsų bažnyčios buvo tuščios, nebuvo teikiami sakramentai, apeigos švęstos nuotoliniu būdu per socialinius tinklus, bendravome per atstumą. To Olandijoje ligi šiol nėra buvę. Bet dabar, sugrįždami į savo bažnyčias švęsti Eucharistijos, pajusime, kad Viešpats yra arti, Jis mūsų niekada neapleido. Todėl melskime, kad Šventoji Dvasia apšviestų ir pripildytų mūsų širdis, rašo Olandijos vyskupai.

Ganytojai laiške su paguodos žodžiais kreipėsi į žmones, kuriuos karantino laikotarpiu slėgė pyktis ir nusivylimas. „Kai kas tvirtino, kad Bažnyčia turėjo aiškiau išsakyti savo poziją ir imtis savarankiškų sprendimų. Mes jiems atsakome: varžančių priemonių reikėjo kiekvieno sveikatai apsaugoti ir gyvybėms išgelbėti“, – parašė Bažnyčios Nyderlanduose katalikų vyskupai. (SAK / Vatican News)

2020 birželio 04, 14:22