Paieška

Kelnas Kelnas 

Kardinolas Meisneris: „Jei prisitaikei, tuoj pat kraukis lagaminą“

„Wer sich anpasst, kann gleich einpacken”, – taip pavadinti prieš trejus metus mirusio kardinolo Joachimo Meisnerio autobiografiniai užrašai ir atsiminimai, kurie birželio 29 d. pasirodys Vokietijos knygynuose.

Knygą kardinolo Meisnerio mirties trečiųjų metinių proga leidžia Herderio leidykla. Beveik trijų šimtų puslapių leidinį parengė žurnalistė ir rašytoja Gudrun Schmidt, kuriai kardinolas paliko savo užrašus. Kaip sakoma knygos pristatyme, joje nuoširdžiai, su nepaprasta aistra pasakojama apie sunkius karo ir pokario laikus, apie gyvenimą ir tarnystę Berlyne ir vėliau Kelne.

Kard. Joachimas Meisneris mirė 2017 m. liepos 5 d. su brevijoriumi rankose. Jis buvo gimęs 1933 m. Vokietijos Breslau mieste, dabartiniame Lenkijos Vroclave. Po karo apsigyvenęs komunistų valdytoje Rytų Vokietijoje būsimasis kardinolas baigė Erfurto kunigų seminariją ir 1962 m. priėmė kunigo šventimus. Po studijų Romoje grįžęs į Rytų Vokietiją buvo paskirtas Erfurto vyskupu augziliaru. 1980 m. buvo paskirtas padalintos Berlyno vyskupijos ganytoju. 1983 m. popiežiaus Jono Pauliaus II pakeltas kardinolu. 1989 m., jau tik keliems mėnesiams likus iki Berlyno sienos griuvimo, kardinolas Meisneris buvo paskirtas Kelno arkivyskupu.

Kardinolas Meisneris buvo vienas iš keturių kardinolų, 2016 m. viešai paskelbusių popiežiui Pranciškui prašymą paaiškinti abejonių keliančias vietas („dubia“) apaštališkajame paraginime „Amoris laetitia“.

Kardinolas Joachimas Meisneris daug nusipelnė iš komunizmo išsivadavusios vidurio ir rytų Europos Bažnyčios atgimimui. Jis buvo vienas pagrindinių Vokietijos Katalikų Bažnyčios fondo „Renovabis“ iniciatorių. Kardinolas kelis kartus yra lankęsis Lietuvoje. Paskutinį kartą – vos keletą dienų prieš mirtį – dalyvavo 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje vykusioje arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėje. (JM / Vatican News)

2020 birželio 23, 14:10